Iemand neemt notities tijdens een workshop

Kennis verwerven

De ETION-denktank ontwikkelt ideeën over ondernemerschap. De ETION-experten verdiepen actuele thema’s en verkennen thema’s voor de toekomst. Macro-economische inzichten en waardenbewust ondernemerschap vloeien samen.

De denktank inspireert je met inspiratienota’s, videoblogs, opiniestukken en andere publicaties zoals het ETION-boek. Diepgaand onderzoek onderbouwt de ideeën. Hun expertise versterkt jouw ondernemerschap.
 

Symbiose tussen reguliere en sociale economie

Omgaan met crisis

Wilms wint de ETION Kempenaar 2021

‘Supply chain’-inflatie vooralsnog onder controle

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?

Circulariteit & duurzaamheid als DNA

Energietransitie vraagt meer kennis

Hybride werken: op zoek naar een evenwicht

Pragmatisch risicomanagement voor de kmo