Publicaties

De door de denktank uitgewerkte thema's worden verspreid via de inspiratienota's. De ETION-experts schrijven ook boeken over actuele thema's.

De cirkel rond maken

Storytelling

ETION-boek: Iedereen Eigenaar

Corona, een jaar later

Eenvoud in complexiteit

Arbeidsmarkt 2021

Naar een efficiënte raad van bestuur

De innovatieparadox doorbroken

Klimaattransitie: wat kunnen bedrijven doen?

Zinvol werk vanuit psychologische veiligheid

Zinvol belonen

Nieuw ETION-boek: Check-In

Gewoon, leiderschap

Krijg vat op arbeidsmarkt 4.0

Zelfinzicht bij leiders

Op zoek naar het platform in het product

Moeder, waarom leren wij?

Werken met vluchtelingen.

Coöperatief ondernemen

Succesvol ondernemerschap

"Baas, ik verveel mij"

Nieuw boek van ETION-hoofdeconoom

'Creatief met schaars talent'

De onderstroom

Deeleconomie: digitalisering, commons & platforms

De jonge ondernemer in beeld

De winstpremie als participatief breekijzer

Blauwdruk voor een duurzame bedrijfsstrategie

Nieuw ETION-boek: Goestingarchitecten

De maakbare medewerker

Burn-out, it’s all about energy

Wijs omgaan met slimme technologie

Onderzoek stakeholder-betrokkenheid bij bedrijven

Psychologisch eigenaarschap: de kracht van betrokkenheid

Sterk leiderschap voor autonome teams

Basisinkomen: oordeel niet te vlug

ETION-boek: Robot aan het stuur