Krijtbord en ipad geven evolutie weer van mens naar barcode

Mensgericht digitaliseren

In deze inspiratienota belichten we de mensfactor van digitale transformatie. Een praktijkbevraging van ETION in samenwerking met Arteveldehogeschool en Idewe leert hoe werkgevers de interne impact van digitale transformatie ervaren en hiermee omgaan.

Digitale transformatie brengt fundamentele veranderingen teweeg in organisaties. Zoals in de manier van (samen)werken. Vaak botst men daarbij op menselijke obstakels zoals veranderstress of weerstand. De helft van onze bedrijven worstelt daarmee, zo blijkt uit ons onderzoek.

Onze praktijkbevraging toont hoe werkgevers de interne impact van digitale transformatie ervaren en hiermee omgaan. Wat zijn succesfactoren en pijnpunten in een digitaal veranderproces? Hoe anticiperen ze op de impact hiervan op het menselijk kapitaal?

Zowel uit de praktijkbevraging als uit de literatuur leren we dat organisaties die de mens centraal zetten in het veranderproces, succesvoller zijn in hun digitale transformatie. Vier bouwstenen kunnen organisaties helpen hun teams mee te krijgen in die verandering: een waarderend veranderproces, inzicht in het ecosysteem, een collectieve visie en een cultuur- & waardentoets.

Bekijk de samenvattende PPT-presentatie op slideshare.