Student schrijnwerkers aan het werk in het atelier

STEM in ons onderwijs, hype of noodzaak?

De initiële uitdaging is al een paar decennia oud. Toen ontstond het debat naar aanleiding van het dalend aantal leerlingen in de nijverheidstechnische richtingen en de roep van de arbeidsmarkt om meer technisch geschoolden. Deze uitdaging heeft zich ondertussen tot een chronisch gegeven verpopt. Hoewel er heel wat initiatieven rond STEM worden ontwikkeld, is de oorspronkelijke uitdaging zeker niet van de baan.

Daarom pleiten we voor voldoende regie om de veelheid aan STEMinitiatieven de nodige slagkracht te geven. Ook is er nood aan voldoende financiering. Zonder middelen lukt het niet. Bovendien zijn er de afgelopen jaren een aantal heikele discussies ontstaan. We gaan dieper in op: STEM binnen ASO en de eerste graad, de T van technologie en/of techniek, en de potentiële verenging van het algemeen vormende.