illustratie 2 miniatuurpoppetjes zitten elk op een stapeltje geld, eentje houdt de armen gekruist

Het loontaboe: tussen geheimhouding en transparantie

Op onze werkvloeren heerst er nog steeds een loontaboe. We praten liever niet met collega’s over ons loon. Maar ook de meeste werkgevers houden liever vast aan loongeheimhouding. Het geeft hen een gevoel van controle over hun aanwervings-, retentie- en promotiebeleid.

Toch zien we een gestage evolutie naar meer transparantie in het loonbeleid. Sommige bedrijven gaan daar al zeer ver in en communiceren volledig transparant over alle individuele lonen. Het verplicht je als werkgever om zorgvuldig na te denken over je loonbeleid. Je moet in je loonbepaling oog hebben voor ieders individuele impact op het bedrijfsresultaat zonder de rechtvaardigheidsgevoelens van de andere werknemers te schaden.

De keuze voor een volledig transparant loonbeleid is niet zaligmakend voor alle bedrijven. Veel hangt af van je situatie. Misschien blijkt het wel verstandiger om loongeheimhouding te behouden of om over te stappen naar een beperkte vorm van loontransparantie, zoals het gebruik van loonschalen. Wat wel voor alle bedrijven een positieve impact heeft, is transparantie over de procedures en criteria die de loonzetting en loonsverhogingen bepalen.