Workshop Culture of Connection

Hoe verbind ik werknemers met mijn organisatie en met ­elkaar?’ Dat is de vraag waar ETION-businessfilosoof Jochanan Eynikel momenteel het meest mee geconfronteerd wordt.

Langdurig afstandswerk en het uitblijven van informele teammomenten wegen immers op het welzijn van medewerkers en teams.  Een gevoel van verbondenheid en betekenisvolle relaties op het werk behoren vandaag echter tot de basisbehoeften van werknemers.

Zo beloon je je medewerkers

Kosten eigen aan de werkgever of thuiswerkvergoeding

Kosten die werknemers persoonlijk maken maar die eigenlijk ten laste zijn van de werkgever, kunnen worden vergoed onder de noemer ‘kosten eigen aan de werkgever’. Het kan bijvoorbeeld gaan om parkeerkosten, carwashkosten of een thuiswerkvergoeding die de algemene kantoorkosten dekt zoals water, elektriciteit en kantoorbenodigdheden. Omdat het administratief tijdrovend zou zijn om alle kosten via onkostennota’s te verwerken, bieden ‘kosten eigen aan de werkgever’ een interessante oplossing.

Evaluaties in tijden van telewerk

Uit een onderzoek van de KU Leuven en Acerta eind vorig jaar bleek dat maar de helft van de ondervraagde bedrijven (54%) de evaluatiegesprekken liet doorgaan zoals gepland. Drie op de tien bedrijven passen zich aan de nieuwe realiteit aan en 15% van de bedrijven had zijn werknemers zelfs nog nooit geëvalueerd. Toch zijn evaluaties meer dan ooit nodig.

Het grote generatiedebat: van generatieclash naar generatiematch?

"Millennials zijn rotverwend, lui en gemakzuchtig." "50-plussers zijn saai, oerconservatief, digibeet en risicoavers." Het zijn maar een aantal opvattingen over én tussen generaties. In een tijdperk waarin 4 generaties samenwerken op de werkvloer, woedt de generatieclash meer dan ooit. Hebben verschillende generaties ook effectief een andere blik op de wereld? Zijn hun waarden fundamenteel anders?

Globale HR-trends met Peter Vermeulen (chief people officer TeleSign)

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastiger dan ooit om talentvolle medewerkers aan te trekken en ervaren medewerkers aan boord houden. Wie spreekt van een war for talent overdrijft dus niet. In een digitale keynote licht Peter Vermeulen enkele cruciale HR-trends toe om talent te vinden en binden.

Decathlon: waar mensen en fietsen vleugels krijgen

In B’TWIN Village ontdekken we hoe de producten van het fietsenmerk van Decathlon, B’TWIN, worden bedacht, ontworpen, ontwikkeld en getest. In dit gigantische, innovatieve laboratorium met een oppervlakte van 185.000 m² zijn onder meer ateliers, montagelijnen, magazijnen, sportzalen, restaurants en een testparcours ondergebracht.

War for talent - gluren bij de buren

De schaarste op de arbeidsmarkt is de afgelopen maanden alleen maar verder toegenomen in West- en Oost-Vlaanderen. Ook in Nederland wordt het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden.

Op 24 maart steken we de grens over naar Terneuzen en gaan we met onze noorderburen dieper in op de war for talent.

Tomas Quaethoven, arbeidsmarktexpert VDAB, analyseert de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt én belicht een aantal heersende tendensen.

“Opleiden is het nieuwe rekruteren”

Karel Moestermans is directeur Algemeen Beleid bij CREO, het fusieproduct van het Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO) Roeselare en CVI Vivo Kortrijk. Hij steekt meteen van wal over de term volwassenenonderwijs: “Het klinkt alsof je ergens bent tekortgeschoten en een inhaalbeweging moet maken. Zelfs levenslang leren klinkt zo. De term uit het gevangeniswezen slaat op een straf en klinkt als een veroordeling, ook al is levenslang leren van groot belang.”

De Grote Ontslaggolf: ook in België?

Leidt de pandemie tot meer vrijwillig ontslag? Een recente studie van McKinsey lijkt die these alvast te bevestigen voor enkele Angelsaksische landen. Vooral de Amerikaanse arbeidsmarkt kent vandaag een ongeziene opzeggolf, ook wel ‘The Great Resignation’ genoemd. Meer dan 19 miljoen Amerikanen zegden hun baan op sinds april 2021. Meer dan een derde deed dit zonder uitzicht op een nieuwe job.

Arbeidskrapte bedreigt concurrentiekracht

Wie automatische loonindexering zegt, denkt automatisch aan de loonkostenevolutie. Die is van belang voor de concurrentiekracht van een kleine open en exportgerichte economie als de onze. Met de huidige inflatiecijfers gaat in ons collectief geheugen een belletje rinkelen dat doet terugdenken aan de nefaste loon-prijsspiraal van eind jaren zeventig. In korte tijd prijsde ons land zich toen uit de markt. Ondertussen werken we echter met de gezondheidsindex. Die weert volatiele elementen zoals de prijs van benzine en diesel, maar ook alcoholhoudende dranken en tabak.