Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024?

Vanaf 1 juli verandert er opnieuw heel wat op sociaal-juridisch vlak. Acerta lijst de belangrijkste veranderingen voor je op.

Generation ZAlpha: de toekomst van (samen)werken

Gen Z, ZAlpha en Alpha vormen een omvangrijke en wereldwijd gezien de best opgeleide generatie ooit. Ze zijn co-creatief, mondiaal en inclusief, klimaatactivistisch en technologisch procreatief. Het is de nieuwe generatie die ook op de werkvloer stilletjesaan zijn weg vindt.

Workshop: Hoe leid ik het ondernemingsoverleg in goede banen?

Je bekijkt de sociale relaties hoofdstuk per hoofdstuk en krijgt zo inzicht (‘deep dive’) in de sociologische krachten en de juridische regels. Tezelfdertijd krijg je concrete handvaten aangereikt om er zelf mee aan de slag te gaan. Zo kan je talrijke situaties in het formeel overleg en op de werkvloer herkennen en inzicht krijgen over wat er zich binnen je organisatie afspeelt.

De workshop is bijzonder interactief. Je deelt je vragen en ervaringen met de andere deelnemers.

Inhoud 

Het detentiehuis: werk als duurzame oplossing

Het detentiehuis van Kortrijk schrijft geschiedenis als het allereerste detentiehuis in ons land. Er is plaats voor 57 bewoners. Een detentiehuis is een kleinschalige inrichting waar veroordeelden met een korte straf hun termijn uitzitten. Bewoners leven er in kleine groepen en worden er intensief en op maat begeleid. Elke dag actief werken aan re-integratie staat centraal, om zo ook recidive tegen te gaan.

Productiviteits­winst door AI kan medewerkers ten goede komen

Opinie van Jochanan Eynikel (De Tijd, 19 juni 2024)
De Nederlandse softwareleverancier AFAS voert een vierdaagse werkweek met behoud van loon in. Gaat het om een trendbreuk of slimme marketing?

Generatiebewust leidinggeven

In deze video gaat Sabine Goossens van Acerta dieper in op generatiebewust leidinggeven. Ze vergelijkt een aantal kenmerken van ouderen en jongeren en geeft vier manieren mee om de generatiekloof op de werkvloer te dichten.

Hoe ga je een lastig gesprek aan?

Negatieve feedback, onaangename boodschappen, lastige discussies, … we gaan het graag uit de weg. Ook op de werkvloer. Acerta legt uit hoe je zo’n gesprek best aanpakt.

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn over loontransparantie in werking. Wat betekent dit voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Individueel maat­werk: inclusief antwoord op de arbeidsmarktkrapte

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in een regulier bedrijf aan de slag met de Vlaamse regeling rond individueel maatwerk. Zo’n 3.500 bedrijven hebben een aanvraag ingediend. Ondernemen vroeg tekst en uitleg aan I-Diverso.

Workshop: Onder druk maar niet onderuit

Voor wie?

Deze workshop is speciaal ontworpen voor bedrijfsleiders die geconfronteerd worden met de uitdagingen van stress. Of de stress nu voortkomt uit economische context, bedrijfsonzekerheid, de uitdagende zoektocht naar en het verloop van medewerkers, of andere factoren, tijdens de workshop gaan we ermee aan de slag!