Uitbreiding geboorte-, adoptie- en pleegouderverlof

Sinds 1 januari 2023 hebben je medewerkers recht op méér geboorte-, adoptie- en pleegouderverlof. Aan het aantal dagen waarop je hun loon moet doorbetalen, verandert niets. Hoe zit dit in elkaar? In deze video geeft Acerta meer uitleg.

Whitepaper Digitalisering

Uit ACERTA-onderzoek blijkt dat Belgische bedrijven nog achterlopen op het gebied van digitalisering van hr-processen. Toch zijn er al verschuivingen. In deze whitepaper bespreekt ACERTA de trends en de vier fases in digitalisering van hr-processen, en vind je praktische tips.

“Een optimaal arbeidsmarkt­beleid is een maatschappelijke keuze”

Opinie van Geert Janssens (Trends.be, 11 mei 2023)
Over arbeidsmarktkwesties wordt vaak gesproken in halve waarheden. Optimaal beleid is echter een voortdurende afruil tussen conflicterende doelstellingen.

Inspiratienota over optimaal arbeids­marktbeleid

Optimaal arbeidsmarktbeleid is een afruil tussen conflicterende doelstellingen. In deze inspiratienota maakt Geert Janssens deze afruil concreet onder de vorm van een trilemma waarbij er harde keuzes moeten worden gemaakt tussen minder ongelijkheid, meer tewerkstelling en minder overheidsbeslag.

Trend Table (Herentals)

De toekomst is maakbaarder dan je denkt. Je moet wel durven vooruitkijken. Zodat je weet welke kansen te grijpen of uitdagingen te omarmen. In tijden van razendsnelle veranderingen bereid je de toekomst daarom best vandaag al voor.

In de ETION Trend Table blik je samen met sprekers vooruit naar beslissende maatschappelijke trends. Veranderingen die zich vandaag al laten voelen. En die een belangrijke impact zullen hebben op hoe we binnenkort gaan samenleven en ondernemen.

Nieuw traject medische overmacht

Wat als je langdurig zieke werknemer het werk niet meer kan hervatten? Acerta geeft duiding op de vraag die meerdere werkgevers zich stellen.

Het loontaboe: tussen geheimhouding en transparantie

Op de werkvloer heerst er nog altijd een loontaboe. Ook de meeste werkgevers houden lie­ver vast aan loongeheimhouding. Toch is er een gestage evolutie naar meer transparantie in het loonbe­leid, schrijft Nathan Van Camp in zijn inspiratienota.

Menselijk kapitaal

Olivier, Wim & Christoph, drie peoplemanagers in drie zeer uiteenlopende sectoren. Ze geloven in de waarde van de juiste persoon op de juiste plek. We organiseren een dialoog over alle aspecten van menselijk leiderschap.

Het loontaboe doorbroken? Een transparant loonbeleid in de praktijk

Op onze werkvloeren heerst er nog steeds een loontaboe. Hoeveel zou mijn collega of leidinggevende verdienen? Iedereen vraag het zich wel eens af. Maar toch praten we liever niet over ons loon.

Ook de meeste werkgevers houden nog steeds vast aan loongeheimhouding. Om conflicten te vermijden. Maar ook omdat het hen een gevoel van controle geeft over hun aanwervings-, retentie- en promotiebeleid.

Bestaat een optimaal arbeidsmarkt­beleid?

Om onze welvaartsstaat betaalbaar te houden, moeten er veel meer mensen aan de slag. In dit webinar toont Geert Janssens aan dat er veel landen zijn die met evenveel of zelfs minder middelen beter kunnen doen dan Vlaanderen.