Jan Vangeel - Belcotec

Belcotec: de constante groeier

ETION: Wat is op dit ogenblik uw prioriteit?

Jan Vangeel: “We werken nu in de eerste plaats aan het vernieuwen van onze groeistrategie. We hebben Belcotec in 2012 opgestart als een specialist in verwarming, ventilatie en koeling (HVAC) voor de B2B-markt. Op korte tijd hebben we grote stappen gezet. Intussen behoort Belcotec tot de hoogste klasse 8 aannemers in onze specialiteit, zodat we kunnen deelnemen aan de grootste overheidsaanbestedingen.
Al een aantal jaren worden we uitgeroepen tot de snelste groeier in onze categorie van de provincie Antwerpen. Om die groei te bestendigen, breiden we nu onze dienstverlening uit naar elektriciteitswerken voor diezelfde klanten. Het gaat dan gewoonlijk over aannemers en projectontwikkelaars die utilitaire projecten, maar ook appartementsgebouwen en bedrijfsvestigingen neerzetten. We zien hier een grote opportuniteit omdat we de klanten nog meer kunnen ontzorgen door de twee specialiteiten aan te bieden. Er zijn altijd wel grijze zones tussen de twee vakken: HVAC en de elektriciteits- of datanetwerken. Door ze allebei voor onze rekening te nemen, zorgen wij voor de overbrugging van de laatste losse eindjes.
Ik voorzie dat we in de toekomst een extra veertig procent van onze omzet kunnen halen door het aanbieden van die elektrowerken. Dat komt overeen met de verhouding van de investering in die twee technieken in een gemiddeld gebouw. Dit jaar mikken we op een omzet van 35 miljoen euro, maar met de bijkomende verkoop van elektrische installaties moeten we snel een stuk hoger kunnen gaan.”

De ontwikkeling van het bedrijf moet afgestemd zijn op de maturiteit en de capaciteiten van onze mensen.

ETION: Die voortdurende groei van Belcotec is heel opmerkelijk. Hoe verklaart u die zelf?

“Het komt door de medewerkers. Intussen hebben we 108 mensen in dienst. Dat betekent dat Belcotec sinds onze start gemiddeld elke maand een nieuwe medewerker heeft bijgekregen. Ik ben er heel trots op dat het verloop erg laag ligt; zeker bij de mensen die al lang in dienst zijn.
Daarnaast hebben we ons heel goed georganiseerd op de instroom van jonge medewerkers. Onze vestiging ligt op de Innovatiecampus van de Thomas More en KU Leuven Campus in Geel, waar onder andere de specialiteiten verwarming, koeling en diverse elektrotechnieken ondergebracht zijn. We verzorgen die samenwerking heel goed, door studenten stage te laten lopen of door onderzoeken voor hun thesissen te ondersteunen.
Daarbij werven we ook aan vanuit de veronderstelling dat het bedrijf en de context voortdurend zullen veranderen. We moeten ons kunnen aanpassen aan die wijzigende omstandigheden. Dus willen we profielen die leergierig en nieuwsgierig zijn en die uitkijken naar nieuwe uitdagingen. Ze moeten natuurlijk wel over de technische competenties beschikken.”

Lees het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen.