Beter samenwerken door de Generatiebril

Bijstand op uw weg naar inclusief ondernemen

Meet het glazen plafond

Vanuit diversiteit naar inclusie

Respectvolle diversiteit verslaat arbeidskrapte

Hebben we in 2018 een andere m/v bedrijfscultuur nodig?

Naar een inclusieve onderneming

Succesvolle ondernemingen huldigen verscheidenheid. Ze erkennen de unieke talenten van hun mensen. Dat levert hen een kritisch succesvoordeel op. Want om geïntegreerde oplossingen aan te reiken aan klanten, op een 24/7 basis, is creativiteit en inleving nodig. Dit vermogen neemt zichtbaar toe wanneer bedrijven doelbewust gebruik maken van de unieke mix aan zienswijzen, stijlen en vaardigheden van medewerkers. Dit noemen we ‘inclusie’: iedereen telt en draagt op een eigen manier bij aan de kernopdracht van het bedrijf.

Verschil maken met diversiteit

We onderzochten in een aantal rondetafels met verantwoordelijken uit het bedrijfsleven welke factoren de tewerkstelling van oudere werknemers, allochtonen en personen met een arbeidshandicap positief beïnvloeden.