Vader met volwassen zoon

Beter samenwerken door de Generatiebril

Ieder mens heeft een soort van gedragshandleiding. Die wordt bepaald door allerlei aspecten zoals geslacht, persoonlijkheid, levensloop, afkomst, talent en ervaring. Maar ook de levensfase waarin iemand zich bevindt en de generatie waartoe de persoon behoort, bepalen het gedrag.

Toen ik voor het eerst door een student in een schrijven werd aangesproken met ‘Hoi, Pascal’ verschoot ik even.

Ontstaan van de Generatiebril

Elke generatie kijkt dan ook anders naar de dingen, weet Pascal Roskam, lector HRM aan de Hogeschool Gent: “Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril van waaruit we naar werken kijken. Wanneer teams en organisaties onze Generatiebril opzetten, openen zich mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties. Generaties zijn dan (leef)tijdsgenoten met een gedeelde invloed en beleving van de tijdsgeest en een gedeelde reactie erop. Ze worden gekenmerkt door een gedeelde mentale, emotionele en fysieke ontwikkeling.”

Pascal Roskam

In 2012 diende de Hogeschool Gent een onderzoeksvoorstel in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Aanvankelijk was het de bedoeling om instrumenten uit te werken voor een levensfasebewust beleid in productiebedrijven. Nadat een eerste dossier werd afgekeurd, kreeg de instelling uiteindelijk ESF-middelen voor een voorstel rond generatiemanagement in functie van een levensfasebewust personeelsbeleid.

De eerste realisatie luisterde naar de naam WISE (Werken aan Intergenerationele Samenwerking en Expertise) en vervelde later naar De Generatiebril, weet drijvende kracht Pascal Roskam: “Daarmee gaan we naar de bedrijven. De Generatiebril helpt om op een bepaalde manier naar de realiteit te kijken, om er een aantal zaken uit te leren en er een effectiever beleid uit af te leiden. Ons einddoel is generatiesensitiviteit te bereiken. Dat betekent dat we weten wat verschillende generaties wensen en dat we daarmee rekening houden. Door je ideeën te delen met andere generaties, ga je zaken van anderen overnemen en zo zwak je de scherpte van je eigen profiel af.”