Helpen niet-financiële prikkels om de participatiegraad te verbeteren?

In zijn boek ‘De mythe van de arbeidsmarkt’ heeft de Nederlandse professor Paul de Beer grote vragen bij de klassieke maatregelen van overheden om de participatiegraad te verbeteren. De Belgische economen Stijn Baert en Geert Janssens zetten daar toch voetnoten bij, vooral omdat de Nederlandse situatie grondig verschilt van de Belgische.

Outlook Late Night (Leuven)

Na een grondige economische outlook voor België, wordt het venster opengezet voor een ruime blik op de wereld.

Tal van internationale risico’s bedreigen het Europese - en bij uitbreiding het Westerse - welvaartsmodel. De klimaattransitie maakt deze uitdagingen nog complexer. Valt deze puzzel überhaupt nog op te lossen? Met welke scenario’s moeten we rekening houden?

Geert Janssens gaat, samen met drie gasten, op zoek naar gepaste antwoorden. In Leuven zijn dat: 

Themagroep Dwarsdenkers

Je hebt mensen die steeds de geëffende paden bewandelen en je hebt mensen die tegen de stroom durven ingaan. Je hebt mensen die altijd in hun eigen gelijk blijven staan en mensen die tegenspraak opzoeken en zelfs omarmen. Kortom, je hebt denkers en je hebt dwarsdenkers.

Aanwervingsintenties van Belgische kmo’s op hoogste peil in twee jaar

De laatste twee jaar keken de Belgische kmo’s nooit zo positief naar de economische toekomst als vandaag. Een derde ziet de komende maanden rooskleurig in en maar liefst de helft van de kmo’s wil ook personeel aanwerven. Echter, 8 op de 10 vrezen dat ze de vacatures moeilijk ingevuld krijgen, zo blijkt uit de halfjaarlijkse kmo-barometer van Acerta, ETION en VKW Limburg.

Workshop Hoe implementeer ik duurzaam werk in mijn organisatie?

Ons land heeft meer werkenden nodig, kopte De Tijd onlangs. Om onze welvaart te behouden - zeker nu met de vergrijzende bevolking - moeten er meer mensen langer aan het werk. Maar hoe zorgen we daarvoor? Hoe garanderen we dat onze relatie met werk duurzaam is, dat wil zeggen, gezond en langdurig?

In deze workshop overlopen we aan de hand van enkele kernvragen de verschillende actoren in het spel: medewerkers, teams, leidinggevenden, HR, organisaties, het onderwijs en ons politiek bestel.  

“Een optimaal arbeidsmarkt­beleid is een maatschappelijke keuze”

Opinie van Geert Janssens (Trends.be, 11 mei 2023)
Over arbeidsmarktkwesties wordt vaak gesproken in halve waarheden. Optimaal beleid is echter een voortdurende afruil tussen conflicterende doelstellingen.

Inspiratienota over optimaal arbeids­marktbeleid

Optimaal arbeidsmarktbeleid is een afruil tussen conflicterende doelstellingen. In deze inspiratienota maakt Geert Janssens deze afruil concreet onder de vorm van een trilemma waarbij er harde keuzes moeten worden gemaakt tussen minder ongelijkheid, meer tewerkstelling en minder overheidsbeslag.

Bestaat een optimaal arbeidsmarkt­beleid?

Om onze welvaartsstaat betaalbaar te houden, moeten er veel meer mensen aan de slag. In deze video toont Geert Janssens aan dat er veel landen zijn die met evenveel of zelfs minder middelen beter kunnen doen dan Vlaanderen.

Acerta Podcast #13: Wat is de toekomst van assessments?

Assessments worden vaak ingezet tijdens het selectie- en rekruteringsproces, maar welke rol kunnen ze opnemen bij het creëren van duurzame loopbanen?

Niet-Europese aanwerving: “Ik zou het meteen opnieuw doen”

Emmanuel Buyck, CEO van The Rotating Company, zocht en vond een niet-Europeaan om één van zijn knelpuntvacatures in te vullen. Het bleek niet makkelijk, maar hij zou het vandaag meteen opnieuw doen.