werknemer in rolstoel in schrijnwerkerij

Maatwerk: “We mogen en kunnen ondernemen!”

Hoe zou het gaan met de maatwerkbedrijven, na de invoering van het decreet ‘maatwerk bij collectieve inschakeling’? We vroegen het aan drie — positief ingestelde — algemeen directeurs.

Op 1 januari 2019 trad het decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ in werking. Dat decreet wil werk en ondersteuning bieden aan mensen die moeilijk een job vinden. De hervorming vereenvoudigde de subsidievoorwaarden en de ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in de sociale economie. Het decreet richt zich naar personen met een arbeidsbeperking: dat zijn werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dat kan bv. gaan om mensen met een arbeidshandicap, een medische, psychische of psychosociale problematiek. Zij hebben nood aan begeleiding en ondersteuning op maat. In het normale economische circuit zijn er voor hen weinig kansen op werk.

Tim Vannieuwenhuyse
Tim Vannieuwenhuyse (©Marc Wallican)

Tim Vannieuwenhuyse is algemeen directeur en gedelegeerd bestuurder bij het Kuurnse maatwerkbedrijf WAAK. Hij noemt het collectief maatwerk “niet helemaal perfect, maar globaal gezien is hij tevreden met een transparante, eenvoudige wetgeving”, die hij verder ook rechtlijnig noemt en “verkoopbaar naar andere bedrijven. De wetgever heeft dat goed gedaan en dat heeft veel te maken met de aanpak van Dirk Vanderpoorten, de secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie. Hij heeft echt wel inzicht in onze sector, gelooft in ons en deed de juiste dingen met kennis van zaken. Hij wordt daarom terecht geprezen. Het belangrijkste is dat de nieuwe regels ons toelaten een bedrijf te zijn dat mag en kan ondernemen. We mogen commerce doen.”

Jan Boeckx
Jan Boeckx

Jan Boeckx is algemeen directeur bij het Turnhoutse maatwerkbedrijf A-kwadraat. Het ontstond uit de fusie van de (ex-)beschutte werkplaats Amival en het sociale-economiebedrijf Alito en telt vandaag 625 werknemers. Hij treedt het enthousiasme van zijn collega Tim volmondig bij: “Het nieuwe decreet heeft ervoor gezorgd dat er minder versnippering is. Er zijn minder schotten. Een belangrijke vaststelling daarbij is dat de werking van zowel de ex-beschutte als ex-sociale werkplaatsen niet in het gedrang is gekomen. Historisch gezien zijn er uiteraard wel verschillen. Het is zeker zaak om verder stappen te ondernemen richting level playing field. Ik denk dat alle stakeholders binnen het werkveld het hiermee eens zijn. Zoals Tim stelt, is niet alles perfect, maar er is een grote bereidheid om de uitvoering van het decreet te evalueren. Ook daar worden stappen ondernomen.”

Peter Vandenheulen
Peter Vandenheulen

Gelijkaardige feedback bij Peter Vandenheulen. Peter is algemeen directeur bij AMAB, wat staat voor Associatie Maatwerkbedrijven Brabant. Het fusiebedrijf, dat al in 2015 ‘maatwerk’ in de naam droeg, stelt 800 mensen tewerk op vestigingen in Zaventem, Halle en Asse. De activiteiten betreffen herverpakking, elektromontage en circulaire opdrachten. Peter volgt zijn collega’s: “Het doel van het decreet was te vereenvoudigen en af te stemmen op de arbeidsmarkt. Ik meen dat die twee doelstellingen essentieel zijn voor ons. We zijn ondernemers, willen mensen aan het werk zetten en zoeken daarvoor opdrachten. Een goede wetgeving laat ons toe te functioneren, verdrinkt ons niet in administratie en is helder en transparant. De wet biedt niet te veel ruimte voor interpretatie en is voor ons financieel niet nadelig. Het maatwerkdecreet is helder, wil dichter bij de markt aansluiten en vereenvoudigt het proces. Men laat ons doen wat we moeten doen en dat geeft ons vertrouwen.”

Lees het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen.