illustratie breinen werken samen

Neurologische mayonaise

Het succes van een onderneming hangt af van veel factoren maar geen enkele organisatie kan voorbij aan de voorwaarde dat medewerkers bereid moeten zijn om er samen voor te gaan. Toch worstelen veel ondernemingen met deze uitdaging. Sociale cohesie en groepsdynamica zijn evidente bouwstenen van een vruchtbare samenwerking. Maar, zelfs participatieve organisaties tasten vaak in het duister wanneer ze moeten aangeven waarom de mayonaise de ene keer wel en de andere keer niet pakt.

Synchronie

Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen lichten meer dan een tipje van de sluier op. De neurobiologische basis voor samenwerking is een gedeelde mentale ingesteldheid. Wanneer mensen goed met elkaar opschieten, dan lopen neuronale activiteiten in bepaalde gebieden van hun hersenen synchroon. Ook bewegingen en blikvelden synchroniseren in dat geval. Synchronie of het samenlopen van neurale processen heeft grote gevolgen voor teamsucces.

De onderzoeken suggereren dat we de mate van synchronie binnen teams kunnen stimuleren. In het lijstje met aanjagers zitten geen grote verrassingen. Vanzelfsprekend helpt het de zaken vooruit wanneer men hetzelfde doel nastreeft. Het verhoogt de kans op een inclusieve samenwerking. Het is dan wel nodig om dat doel gezamenlijk te bepalen en te kennen, én erover te praten. Een aantal middelen versterken de interactie. Hersenscans laten zien dat, wanneer mensen oogcontact maken, de synchronie toeneemt. Als ze wegkijken, neemt die af. Oogcontact helpt ons om de acties en intenties van anderen te begrijpen.

De kans op synchronisatie in onze hersenen neemt toe naarmate men meer tijd met elkaar doorbrengt.

Verbondenheid

Men doet er ook goed aan om oppervlakkige gesprekken over koetjes en kalfjes te overstijgen. Zo ontstaat waarachtige verbondenheid. Die binding maakt dat medewerkers langer bij dezelfde werkgever blijven. Ook deze vaststelling is geen grote verrassing. Maar het is goed om weten dat neurowetenschappers vaststellen dat de kans op synchronisatie in onze hersenen toeneemt naarmate men meer tijd met elkaar doorbrengt. Dit bepleit dat medewerkers fysiek samenwerken, en niet enkel digitaal of vanop afstand, en dat men werk maakt van happy hours en teambuildingactiviteiten.

Ook het betonen van dankbaarheid roept neuroprocessen in het leven die mensen gelukkiger maken en de verbondenheid vergroten. Dat geldt zowel voor de verzender als voor de ontvanger van een compliment. Wie zei daar ook weer: ‘Dankbaarheid is de laadpaal van de medewerker’?

Juiste mix

Ten slotte benadrukken de onderzoeken dat de aanwezigheid van bepaalde teamleden de scheikundige processen van synchronisatie in de hersenen van andere teamleden versterken. Het zijn individuen die het niveau van synchronie in een groep verhogen.

Het aanwezige talent in een team is belangrijk, maar de juiste mix van persoonlijkheden is dat minstens evenzo. Een hoge mate van synchronie heeft implicaties voor teamsucces, want dat succes hangt af van sociaal gedrag, empathie en betrokkenheid. Dat is het geheim van een gedeelde mentale ingesteldheid. En het neurowetenschappelijk onderzoek suggereert dat het mogelijk is om de kans op synchronie in teams te verhogen, zodanig dat de mayonaise pakt.