Met family office goed gewapend de toekomst tegemoet

De komende jaren zijn zowat de helft van de familiale bedrijven in ons land aan overdracht toe. Het twee-eeuwenoude family office staat dan ook meer dan ooit in de belangstelling.

Een family office ondersteunt vermogende families met het beheer, de organisatie en de structurering van hun vermogen in de breedste zin van het woord.

"Elke family office is uniek en dat wordt bepaald door de familie zelf." (Liesbeth De Ridder)

Liesbeth De Ridder is secretaris-generaal bij GUBERNA, het Belgisch kenniscentrum voor Bestuurders en Ondernemingen. Zij wijst erop dat er single en multi family offices bestaan: “Wanneer voor één familie op een centrale manier een aantal familiezaken geregeld worden, spreken we over een single family office. De aanpak verschilt van familie tot familie in scope, governance en aansturing. De aanpak kan patrimoniaal zijn en bijvoorbeeld de successie regelen.”

“Maar vaak gaat het ook over vorming, selectie en talentbeheer voor familieleden. Dan is het een ruimere dienstverlening die het patrimoniale overstijgt. Gebeurt dit soort wealth management vanuit een gezamenlijk standpunt voor verschillende families, dan betreft het een multi family office. Dan is het een kritische professionele blik die diverse families begeleidt op de markt van de financiële dienstverlening.”

Benoît Frin is Director Estate Planning & Lending bij BNP Paribas Fortis. Zijn team van specialisten begeleidt families op diverse domeinen: “Aan het begin staat de financiële analyse van een familiepatrimonium. Het begint met de optimalisatie van de verschillende portfolio’s, de relatie met diverse banken en de kredietstructuur. Jaar na jaar evolueert de begeleiding van een pure financiële aanpak naar een totale visie op alles wat de familie aangaat. Het advies staat in het teken van de globale familiale aanpak. Het is fout te denken dat het louter om een fiscale optimalisering of een successieregeling gaat.”