bord met opschrift 'Time is running out' tijdens klimaatbetoging in Stockholm

Degrowth-economie: pro’s en contra’s

ETION publiceerde in april een inspiratienota over wat we kunnen doen aan de klimaatcrisis. Wereldwijd worden er momenteel enorme inspanningen geleverd om de economie los te koppelen van fossiele energiebronnen. Maar wat te denken van kritische stemmen die beweren dat dit niet zal lukken.

Ondernemen laat op deze pagina’s al Dirk Holemans (coördinator van denktank Oikos) aan het woord die pleit voor ‘omgroei’ in niet mis te verstane bewoordingen: “De Green Deal is een farce”.

In een tweede bijdrage “Degrowthers leven en denken in een eigen wereld” krijgt u alvast een aantal tegenargumenten van Gert Peersman (hoogleraar Economie UGent), klimaatwetenschapper Hannah Ritchie en Geert Janssens (hoofdeconoom ETION).

In zijn inspiratienota gaat Nathan Van Camp nog een stuk dieper in op de verschillende concrete doelstellingen van degrowth en stelt hij dat dit een utopisch project is. Hiermee bedoelt hij niet dat deze doelstellingen praktisch onrealiseerbaar zijn, maar dat we net, in de poging om ze te realiseren, dreigen terecht te komen in een wereld die haaks staat op de waarden waarop degrowth gebaseerd is, namelijk zorg, solidariteit en samenwerking. Degrowth biedt wel degelijk waardevolle inzichten, maar uitsluitend als kritische toetssteen om het huidige beleid met een aantal zwaktes te confronteren.

Lees het volledige artikel in het maartnummer van Ondernemen.