Leuven 2030: een stad redt het klimaat

De netwerkorganisatie Leuven 2030 streeft een reductie van de CO2-uitstoot in de stad na van tachtig procent tegen 2030 ten opzichte van het cijfer in 2019. Samen met Stad Leuven heeft de organisatie een concreet en onderbouwd plan uitgewerkt dat intussen door Europa is goedgekeurd. Ondernemen sprak met directeur Katrien Rycken en met Steven Serneels, voorzitter van Impact Finance Belgium.

Z-Extra: Jochanan Eynikel en Karen Wouters over leiderschap

(Kanaal Z, 24 juni 2024)
Snelle economische veranderingen en opeenvolging van crisissen zorgen voor uitdagingen bij ondernemers. Wat vergt dat van leiders vandaag? Francesca Vanthielen vraagt het aan businessfilosoof Jochanan Eynikel en professor Karen Wouters.

Z-Extra: Nathan Van Camp over degrowth

(Kanaal Z, 17 juni 2024)
Geëngageerde ondernemers vragen zich af hoe ze verdere stappen kunnen zetten in verduurzaming om een nog grotere bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatverstoring. In de maatschappelijke discussie duikt regelmatig een pleidooi op om de economie op een heel andere leest te schoeien. Francesca Vanthielen praat erover met Nathan Van Camp.

Europa's Groene Trilemma

Opinie van Hans Diels (MVO Vlaanderen, 5 juni 2024)
Is een snelle energietransitie mogelijk in een wereld vol geopolitiek conflict?

Voeding steeds duurder

De grondstoffen in de voedingsindustrie zijn fors duurder geworden sinds de corona-uitbraak. Dat brengt nogal wat producenten van voeding in de problemen. Ondernemen sprak met Carole Dembour (Fevia), Philippe Weiler (Fairtrade) en chocolatier Jelle Vandenbulcke.

Waarom meer migratie onvermijdelijk is

De komende decennia mogen we verwachten dat er meer en meer migratie zal komen. Hans Diels legt in deze video uit waarom meer migratie onvermijdelijk is.

Degrowth-economie: pro’s en contra’s

Wereldwijd worden er enorme inspanningen geleverd om de economie los te koppelen van fossiele energiebronnen. Doel is om economische groei met duurzaamheid te verzoenen. Maar kritische stemmen beweren dat dit niet zal lukken. Zij leggen de hoofdoorzaak van de klimaatcrisis bij het concept van de economische groei zelf. In Ondernemen laten we aanhangers en tegenstanders van deze zogenaamde degrowth-beweging aan het woord.

De utopie van de degrowth-economie

Degrowthers pleiten voor een compleet nieuwe economie met fors minder produc­tie en consumptie als basis voor een duurzame en rechtvaardige samenle­ving. Maar is die doelstelling wel realistisch en bovendien wenselijk? Nathan Van Camp onderzoekt het in deze inspiratienota.

De milieu-impact van de digitalisering

Digitalisering werd lang beschouwd als een manier om de impact van heel wat processen op het milieu en het klimaat te verminderen. “Intussen wordt duidelijk dat er toch grote nadelen verbonden zijn aan informatietechnologie”, zegt Frank Vandenheede in het maartnummer van Ondernemen.

Koolstoftaks voor landbouwers zou de sector volledig hervormen

Opinie van Geert Janssens (Het Belang van Limburg, 10 februari 2024)
De boerenprotesten hebben de idee van minimumprijzen voor landbouwproducten weer vanonder het stof gehaald, al heeft dat in het verleden zelden gewerkt. Zou een koolstofheffing geen beter alternatief zijn voor de landbouwsector?