jonge man duidt iets aan op whiteboard, collega's kijken lachend toe

Betrokkenheid als wapen in turbulente tijden

Inspirerende praktijkcases van organisaties die succesvol de stap naar participatief of coöperatief ondernemen gezet hebben.

Betrokkenheid als wapen in turbulente tijden

Info

In een snel veranderende wereld zijn organisaties op zoek naar medewerkers die wendbaar zijn en zin voor initiatief aan de dag leggen. Medewerkers die vol overgave de 'extra mijl' willen gaan, alsof ze zelf eigenaar zijn van de zaak. Dat soort betrokkenheid hebben organisaties nodig om in turbulente tijden het hoofd te bieden aan complexe uitdagingen.

In deze inspiratiesessie ontdek je hoe je zin voor eigenaarschap en ondernemingsgeest tot leven wekt bij jouw werknemers. Of hoe je de krachten kan bundelen, door te verenigen met vennoten. Inspraak, efficiëntie en deelname in het resultaat zijn de belangrijkste pijlers van participatief en coöperatief ondernemen.

Experten Hannes Hollebecq (Cera) en Geert Janssens (ETION) omkaderen het thema. En je maakt kennis met enkele tot de verbeelding sprekende businesscases die zich deze veelbelovende manier van ondernemen eigen hebben gemaakt: Capgemini, Stef Logistics, Stramien en Voorland.

  • Kris Poté, vicepresident bij Capgemini, legt uit hoe medewerkers de kans krijgen om aandeelhouder te worden van dit van origine Frans bedrijf. In de IT-sector is dit niet alleen een belangrijke troef voor het behouden en aantrekken van talent maar ook voor het motiveren van medewerkers. De Capgemini groep rekent op de brains van haar medewerkers, en wil daarom ook dat deze medewerkers mee aandeelhouder kunnen worden in het bedrijf.
  • Bij  de groep STEF in België, eveneens een bedrijf van Franse origine, is de overgrote meerderheid van de medewerkers intussen mede-eigenaar geworden. Koen Callebaut, financieel directeur, ziet hoe eigenaarschap zich vertaalt in een hogere efficiëntie en resultaatgerichtheid. Medewerkers denken zeer concreet na over hoe ze tot dat resultaat kunnen bijdragen en komen op de proppen met zeer innovatieve voorstellen.
  • Stramien cv is een multidisciplinair architectenbureau. En een ‘werkerscoöperatie’: meer dan 20 van 35 medewerkers zijn er ook effectief mede-eigenaar/aandeelhouder. Bart Verheyen, architect-vennoot en een van de drijvende krachten achter dit verhaal, en Christophe Lambrechts, transitiebegeleider-vennoot bij Stramien, delen met ons hun motivatie en de voor- en nadelen.
  • Voorland cv is een bureau dat inzet op innovatieve, toekomstgerichte ruimtelijke planning. In 2022 vormden zij zich om van een klassiek bureau met 2 vennoten — Marjolijn Claeys en Els Terryn — naar een ‘werkerscoöperatie’.  6 van de 9 medewerkers zijn er ook effectief mede-eigenaar/aandeelhouder. Ze blijven werken zoals ze dat graag doen, solidair, gelijkwaardig, met gedeelde verantwoordelijkheid in alle projecten en vanaf nu ook in het project Voorland. Els Terryn en Robin De Ridder vertellen er ons meer over.

We zijn te gast bij Tweeperenboom. Zelf een coöperatie van doorbraakarchitecten die mensen, organisaties en netwerken ondersteunen in hun zoektocht naar fundamentele verandering.  Ze  werken met klanten die zichzelf willen heruitvinden om uitdagende problemen in hun bedrijf of de maatschappij aan te pakken.

Programma
18:30 uur onthaal
19:00 uur verwelkoming door Nele Smets (Tweeperenboom)
19:10 uur kader participatief ondernemen (Geert Janssens)
19:25 uur praktijkcases participatief ondernemen: Capgemini en Stef Logistics
19:55 uur kader coöperatief ondernemen (Hannes Hollebecq)
20:10 uur praktijkcases coöperatief ondernemen: Stramien en Voorland
20:40 uur Q&A
21:00 uur napraten
Waar
Tweeperenboom, Winksele

Dorpsstraat 1
3020 Winksele

Wanneer
-
Praktisch
Prijs
€ 95 (excl. btw)
Kosteloos annuleren
4 werkdagen
Contact
Britt De Weirdt

Britt De Weirt

03 829 25 25
Partner(s)
Spreker(s)

Geert Janssens

hoofdeconoom - expert participatief ondernemen
ETION

Geert Janssens (1968) publiceert rond macro-economische onderwerpen en bedrijfseconomische vraagstukken. Hij is een kritisch denker over o.a. digitalisering en duurzaamheid. Als expert en pleitbezorger van participatief ondernemen helpt hij ondernemingen op weg naar hedendaagse businessmodellen gebaseerd op gedeeld leiderschap. Daarnaast is hij bestuurder in de non-profit. Hij is auteur van de boeken Waardevol werkloos, De muizenval, De bewuste belegger en Iedereen eigenaar.

Hannes Hollebecq

adivseur coöperatief ondernemen
Cera

Hannes Hollebecq begeleidt, coacht en ondersteunt potentiële, startende én gevestigde coöperaties.