Sister Helen Alford

Sister Helen Alford: topeconome in habijt

De vrije markt heeft ons de voorbije 250 jaar een ongeziene materiële welvaart gebracht. Ook het welzijn is erop vooruitgegaan. De vraag rijst wel of we in sommige domeinen niet te ver zijn doorgeschoten in de richting van de markt. Zo lijkt in de zorg het menselijke aspect soms ondergesneeuwd geraakt.

Houdt de markt te weinig rekening met externe kosten of de gevolgen van handelen op lange termijn? Dat was het centrale thema waarover zuster Helen Alford en Geert Janssens, hoofdeconoom van ETION, zich bogen. Plaats van afspraak was het Centrum Eenheid in Wezemaal, waar zo’n 80 mensen aan de lippen hingen van zuster Helen Alford.

‘As if faith mattered’

Helen Alford behaalde een diploma handelsingenieur aan Cambridge University. In 1994 trad ze in bij de dominicanessen van Sint-Catharina van Siena. Ze doceert economie & ethiek en de geschiedenis van het christelijk sociaal denken aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino in Rome, beter bekend als het Angelicum.

Ze groeide uit tot een inspirerend denker, en publiceerde verschillende papers over managementtheorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze heeft ook enkele boeken op haar naam staan, waaronder ‘Managing As If Faith Mattered’ (met Michael Naughton van Marquette University). Door de twee assen van ethiek en het bedrijfsleven te kruisen, heeft ze een reputatie opgebouwd met bedrijfsethiek en bedrijfsaansprakelijkheid als rode draad.

Paus Franciscus benoemde haar in april 2023 tot voorzitter van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Hij lanceerde eerder, via zijn encycliek Laudato Si van 2015, de idee om economie op een meer verantwoorde manier te beheren en onze levensstijl te bevrijden van de slavernij van consumentisme. En recenter klonk in de pauselijke brief Fratelli Tutti de wens naar een eerlijkere markteconomie, gebaseerd op solidariteit en wederzijds vertrouwen, waarin menselijke waardigheid opnieuw centraal staat. Helemaal in lijn dus met haar expertise.

We moeten onze manier van denken hervormen en niet meer richten op het individu en zijn belangen, maar op de sociale systemen.

Purpose versus populisme

“De academie wil onderzoek en vooruitgang in de sociale wetenschappen bevorderen”, zei zuster Helen Alford. Het fungeert als een interdisciplinair forum voor academici, onderzoekers en experts op het gebied van sociale wetenschappen om kwesties als rechtvaardigheid, mensenrechten, ethiek, solidariteit, economie en politiek te bespreken en te bestuderen.

“De problemen die we vandaag ervaren, verschillen sterk van de problemen die onze samenleving in de 18e eeuw kende. Al zijn de achterliggende vraagstukken dezelfde. Hoe de menselijke waardigheid verdedigen tegen de vele en gevarieerde manieren waarop deze wordt ondermijnd? We moeten onze manier van denken hervormen en niet meer richten op het individu en zijn belangen, maar op de sociale systemen.”

Lees het volledige artikel in het decembernummer van Ondernemen.