Vrouw doet stretchoefening aan haar bureau

Onderzoek naar welzijn op het werk

De Universiteit Gent nodigt bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan een nieuwe ronde van een wetenschappelijk onderzoek naar ‘Welzijn op het werk’. Het betreft een vragenlijststudie die als doel heeft het welzijn van de medewerkers in kaart te brengen. Er wordt op 2 tijdstippen informatie verzameld: bij de start en na 6 maanden.

Deelnemende organisaties krijgen na 6 maanden een gratis uitgebreid rapport over de welzijnsevolutie in hun organisatie. Deze nieuwe ronde start in het voorjaar 2023 en maakt deel uit van een grootschaliger onderzoek van de UGent in het kader van de Leerstoel UGent-Liantis, ‘Welzijn op het werk’.

Indien u graag meer informatie wenst, kan u mailen naar welzijnsonderzoek_liantis@ugent.be.