Naar gedeeld leiderschap

Kind en Gezin zit midden in de overgang naar zelfsturing en gedeeld leiderschap. De opstart van de flexibele organisatie vond plaats in 2014 en zit nu op kruissnelheid om te landen in 2019.

Aan het woord is Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin. Zij is leidend ambtenaar sedert 2008. Ze start met een stand van zaken: “Ik ben eigenlijk begonnen met het ontwikkelen van een waarden-gedreven organisatie, en dit reeds in 2008. Ik heb daarbij snel gemerkt dat ik de behoefte had om bij voorrang de hiërarchische leidinggevenden te betrekken. Ik besefte dat het werken met hen cruciaal zou zijn in onze nieuwe organisatie."

"In 2014 zette Koen Marichal van de Antwerp Management School ons tijdens een tweedaagse op weg en maakten we een sterke switch van klassiek leidinggevenden naar gedeeld leiderschap. We appelleren dus aan iedereen voor wat leiderschap betreft. Het proces is dat naar een open netwerk met zelforganiserende teams. Nu moeten we ook onze leiders verder ontwikkelen naar de context van de toekomst.”

Let op voor laissez-faire leiderschap

Het stokpaardje van Katrien Verhegge zit in wat haar partners haar bevestigden: pas op voor laissez-faire leiderschap! Paradoxaal genoeg is immers aan de start van het veranderingstraject naar zelfsturing nood aan sterke sturing. Katrien: “Zelforganiserende teams die veel verantwoordelijkheid krijgen, mogen dat vrijblijvende niet meer in zich hebben. Daar wil ik sterker op toezien. Wat beslist wordt, moet ook gebeuren. Nu mensen zelf zogezegd ‘vrij spel’ hebben, betekent dat niet dat alles vrijblijvend is. Alles moet gebeuren binnen een sterk kader. Sterke sturing op inhoud is nodig."

"Autonomie en gedeeld leiderschap betekenen allerminst vrijblijvendheid."

Om dat te doen is leiderschap in je teams nodig, maar op een nieuwe manier. Dat is van belang voor het profiel van de leidinggevende. Te vaak was dat vroeger de betere expert of diegene met de grootste anciënniteit. Vandaag moet de nieuwe leider visie kunnen uitdragen, richting geven en de strategie uittekenen. Dat leiderschap hebben we nu nodig. Belangrijk zijn visie en richting geven aan de medewerkers.”