Jef Colruyt met de ETION Leadership Award 2024

Jef Colruyt wint ETION Leadership Award 2024

Op 5 februari 2024 reikte ETION de jaarlijkse Leadership Award uit aan Jef Colruyt, voorzitter Raad van Bestuur en voormalig CEO van de Colruyt Groep.

De ETION Leadership Award bekroont jaarlijks een leider die mensen in beweging zet vanuit visie, waardengedrevenheid en engagement.

Mogelijkmakers

Dit jaar staat de ETION Leadership Award in het teken van ‘Mogelijkmakers’. Chief Enabling Officers die in een volatiele wereld zowel richting als houvast bieden. Ze combineren een inspirerende visie met menselijk houvast zoals waarden, duurzaamheid en vertrouwen. In een context van toenemende complexiteit en onzekerheid weten mogelijkmakers schijnbare tegenpolen te verbinden: visie én luisterbereidheid, standvastigheid én aanpassingsvermogen, winst én waarden.

Het verbinden van tegenpolen in uitdagende tijden kenmerkt het leider- en ondernemerschap van Jef Colruyt. In de motivatie om deze Leadership Award aan hem toe te kennen looft de jury:

 1. Zijn trackrecord & groeipad van 29-jaar leiderschap waarin hij op jonge leeftijd onverwacht de leiding in handen kreeg van de ColruytGroup. Met vallen en opstaan liet hij die uitgroeien tot marktleider en één van de grootste werkgevers in België.

 2. De manier waarop hij doorheen zijn carrière herhaaldelijk omging met complexe uitdagingen zoals de financiële crisis, klimaatverandering, digitalisering, concurrentie en de coronapandemie, … zonder de eigenheid en het DNA van Colruyt te verliezen.

 3. De waardengedrevenheid en sterke ‘why’ van Colruyt, zowel in zijn persoon als in elk onderdeel van de Colruyt Groep. Zijn moto “actief, positief, creatief” vormen een houvast doorheen de vele veranderingen van de onderneming.

 4. Zijn nederigheid en vermogen tot zelfreflectie: Jef is geen tafelspringer, maar iemand die naar binnen durft gaan en eerder vanop de achtergrond de lijnen uitzet door te luisteren en dan pas te beslissen.

 5. Zijn gebalanceerde visie op leiderschap dat weet om te gaan met polariteiten:

  • als pionier in maatschappelijk geëngageerd ondernemen verenigt Colruyt het goede doen met goed zaken doen

  • leidt een kostenbewust bedrijf zonder menselijke hardheid

  • zoekt continu verbetering maar biedt ook houvast door tijd te geven aan vernieuwing en niet meteen mee te gaan in de waan van de dag

  • geeft in zijn persoonlijke leiderschap ruimte aan ratio, emotie, intuïtie, zingeving en spiritualiteit

  • zet in op ecologische en menselijke duurzaamheid

Over de ETION Leadership Award

Vaste criteria ETION Leadership Award

De ETION Leider…

 1. Zet mensen in beweging naar een gezamenlijk doel door hen van binnenuit te inspireren.
 2. Streeft zelfkennis en persoonlijke groei na omdat elke verandering bij zichzelf begint.
 3. Heeft een visie en geeft van daaruit betekenis aan het werk van anderen.
 4. Is een verbindend persoon die mensen laat samenwerken vanuit vertrouwen.
 5. Communiceert door te luisteren en betrekt belanghebbenden proactief.
 6. Is waardengedreven en laat eigenbelang niet primeren.
 7. Is geëngageerd en draagt bij aan een betere samenleving.
Bijkomende criteria editie 2024 ‘Enabling Leadership’
 1. Versatility: zijn veranderbereid (ook persoonlijk) en maken vernieuwing mogelijk.
 2. Daadkracht: zetten aan tot actie, tonen moed, durven risico’s te nemen.
 3. Netwerkgericht: zoeken oplossingen in samenwerking met anderen en collectieve intelligentie.
 4. Nederigheid: creëren mogelijkheden door ruimte te geven in plaats van ze steeds zelf in te nemen vanuit zelfreflectie en het besef dat het gedeelde waarom de eigen ambitie overstijgt.
 5. Vertrouwen: bieden houvast en vertrouwen in de omgang met onzekerheid en ambiguïteit.

De vorige winnaars van de ETION Leadership Award zijn Saskia Van Uffelen (2018), Toon Bossuyt (2019), Didier Pierre (2020), Ignace Schops (2021), Aline Muylaert & Wietse Van Ransbeeck (2023).

Dit jaar zetelden in de jury: Hans De Cuyper (CEO Ageas, juryvoorzitter), Toon Bossuyt (CEO Boss Paints), Karen Donders (directeur publieke opdracht VRT), Jochanan Eynikel (businessfilosoof ETION, waarnemend), Sven Mastbooms (toekomstdenker en zaakvoerder Kindred Spirits), Yasmien Naciri (ondernemer en opiniemaker), Kurt Peys (algemeen directeur Vlaio), Arnoud Raskin (oprichter Mobile Schools / Streetwize), Johnny Smets (CEO Intenum-Real Dolmen), Bert Smits (zaakvoerder Tweeperenboom), Sarah Steenhaut (Founding Partner Callebaut Collective / prof. Digitale Marketing UGent) , Inge Vervotte (voorzitter Emmäus Groep), Karen Wouters (prof. leiderschap AMS) en Chris Wuytens (managing director Acerta Consult).

Inspiratienota

In de jongste inspiratienota 'Leiders in turbulente tijden. Mogelijkmakers gezocht' bespreekt Jochanan Eynikel het belang van enabling leadership voor het navigeren in complexe omgevingen. Wat zijn de kenmerken hiervan? Wat is er nodig om dit te versterken in organisaties?