illustratie van open hand met daarin plantjes in groei

Het bestuursmodel voor duurzaamheid

Het activiteitenrapport van Arvesta is al sinds 2020 een geïntegreerd document met financiële resultaten en een weerslag van de prestaties op het vlak van duurzaamheid. De organisatie werkt nu aan een ‘ESG operating’-model om Arvesta’s duurzaamheidsdoelstellingen formeel op elk niveau binnen de onderneming te integreren en alle medewerkers en hun teams een leidraad te geven om deze objectieven te behalen.

Stéphanie Deleul

“Duurzaamheid heeft enerzijds altijd al in ons DNA gezeten, dus voor ons is dit de logische weg vooruit. Anderzijds helpt deze aanpak ons ook om de Europese wetgeving over duurzaamheidsrapportering na te leven.” Aan het woord is Stéphanie Deleul, Corporate Communication & Sustainability Director van Arvesta en verantwoordelijk voor het duurzaamheidsmanagement van de hele organisatie.

Targets halen

“Dat ‘ESG oparating’-model wordt rond deze tijd voorgesteld aan het directiecomité. Daarmee is binnen ons bedrijf alle vrijblijvendheid rond duurzaamheid verleden tijd. Elke medewerker krijgt voortaan niet alleen zakelijke doelstellingen, maar ook een set van duurzaamheidsobjectieven. Die zijn verbonden aan de functiebeschrijving. Dat gaat gepaard met een rapportering op elk niveau en op die manier kan het management ook perfect opvolgen hoe het staat met de vooruitgang van al die objectieven. Iedereen in het bedrijf kent dat van de financiële cijfers. Wanneer teams hun verkooptargets of besparingsobjectieven niet halen, dan moeten ze bijsturen en maatregelen nemen om die achterstand goed te maken. Op dezelfde manier zullen we dat voortaan ook doen voor onze doelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot, waterbesparing, biodiversiteit, werknemerstevredenheid enzoverder. We zullen die resultaten ook consolideren op groepsniveau”, zegt Stéphanie Deleul.

Alle vrijblijvendheid rond duurzaamheid is verleden tijd.

Binnen Arvesta zullen er dan topic owners zijn die een belangrijke operationele rol hebben in het behalen van die doelstellingen. “Voor elke duurzaamheidsdoelstelling stellen we een single point of contact aan als aanspreekpunt. Die persoon moet ook uitleg geven als die de target niet haalt en actieplannen voorstellen om in te grijpen. Het resultaat van deze aanpak zal zijn dat ESG diep in de cultuur van het bedrijf wordt verankerd.”

Een belangrijke uitdaging blijft de verwerking van de heterogene gegevens die verbonden zijn aan duurzaamheid. Arvesta vindt het belangrijk om zelf de data te kunnen beheren. “We willen alle noodzakelijke kennis zelf opbouwen. Dat betekent niet dat we geen beroep doen op externe partijen, maar we willen wel de regie in eigen handen houden. Dit is van strategische waarde voor ons.” Lees onderaan deze pagina het volledige artikel in het maartnummer van Ondernemen.

Workshop CSRD

Ben je klaar om te rapporteren over het duurzaamheidsbeleid van je organisatie? Het is niet genoeg om in dat verband enkele vage intenties over een langere termijn neer te pennen. Ondernemingen zullen moeten aangeven welke concrete acties ze nu al nemen en nog verder zullen uitrollen. In een tweedaagse workshop (25 april en 14 mei) geven Geert Janssens (hoofdeconoom ETION) en Jeroen De Muynck (directeur Sustainability Van Havermaet) je alle nodige tips om de nieuwe wetgeving rond duurzaamheidsrapportering (CSRD) te implementeren. Vertrekkend vanuit stakeholdersonderzoek én met focus op de strategie van jouw bedrijf. Meer info & inschrijven.