campagnebeeld 'Werknemer wordt overnemer'

Werknemer wordt overnemer

De bedoeling is om in vijf bedrijven een traject voor zo’n overname uit te zetten. Op die manier worden een aantal ‘best practices’ in kaart gebracht. Zo kan men in de toekomst de bedrijfsoverdracht aan werknemers (alsook andere participatieve ondernemingsvormen in het algemeen) op de voorgrond zetten.

De verkoop aan medewerkers is geenszins een gemakkelijkheidsoplossing. Net zoals bij een verkoop aan derden moet ook de verkoop aan het personeel grondig worden voorbereid met een business- en participatieplan.

Enkele aandachtspunten betreffen:

  • De persoonlijke planning van de huidige aandeelhouders: hoe lang wensen zij nog actief te blijven en met welke taken of verantwoordelijkheden?
  • Is er een gemeenschappelijke visie die de huidige en toekomstige aandeelhouders bindt?
  • Op basis van welk businessplan en op basis van welke waarderingsmethode zal de overdracht worden gerealiseerd?
  • Zijn de medewerkers-overnemers geschikt voor de taak? Zit er voldoende eigenaarschap en ondernemerschap in hun genen?

Wie interesse heeft voor deelname aan het project en kandidaat is voor een traject, vindt meer informatie op de website of kan mailen naar geert.janssens@etion.be.