Karel Moestermans

“Opleiden is het nieuwe rekruteren”

Karel Moestermans is directeur Algemeen Beleid bij CREO, het fusieproduct van het Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO) Roeselare en CVI Vivo Kortrijk. Hij steekt meteen van wal over de term volwassenenonderwijs: “Het klinkt alsof je ergens bent tekortgeschoten en een inhaalbeweging moet maken. Zelfs levenslang leren klinkt zo. De term uit het gevangeniswezen slaat op een straf en klinkt als een veroordeling, ook al is levenslang leren van groot belang.”

Het volwassenenonderwijs kent uitdagende tijden. Het kreeg vier jaar geleden nieuwe normen op het vlak van schaal. Daardoor zijn heel wat CVO’s gefuseerd tot grote entiteiten. Nadeel is dat verschillende organisatievormen en gewoontes op elkaar moesten worden ingesteld, getuigt Karel Moestermans: “De impact is enorm. Door een nieuw financieringsdecreet genereerden een aantal zaken minder omkadering en werden ze minder gefinancierd. We dienden meer in te zetten op Nederlands voor anderstaligen, diplomagerichte opleidingen en tweedekansonderwijs. Ook corona ging niet aan ons voorbij. We deden enorme inspanningen om cursisten aan ons te binden. Toch was online les volgen niet de insteek van velen. We slaagden er niet altijd in om meteen afstandsonderwijs te organiseren voor technische vakken. Ook al zien we nu wat herstel, toch zorgde corona ervoor dat een aantal cursisten afhaakte.”

Brandende arbeidsmarkt

Karel Moestermans ziet een arbeidsmarkt met veel noden. Hij is overtuigd dat het volwassenenonderwijs daar in de brede zin een grote rol in kan spelen, ondanks het feit dat het gebonden is aan heel wat wetten, decreten en voorschriften. “We zagen een bijkomende verwachting ontstaan en opteerden voor contractonderwijs. Daarbij is onze slogan: ‘U heeft een opleidingsvraag, wij vullen ze in’. We doen dat op twee manieren. Ten eerste met onze reguliere opleidingen. Dat is altijd ons eerste uitgangspunt. Maar als dat niet lukt, gaan we via het goed uitgebouwde contractonderwijs. We kunnen echt inspelen op de vraag van grote bedrijven. Dat doen we met CREO in nauwe samenwerking met ons regionaal opleidingscentrum (ROC). ROC biedt maatwerk betreffende korte opleidingen, intensieve opleidingen en bijspijkeropleidingen in een rits van disciplines.”

Natuurlijk is de 70 cent per uur subsidie strategisch te weinig voor de uitdagingen van het volwassenenonderwijs.

Het volwassenenonderwijs stond vroeger gelijk aan avondonderwijs. ’s Avonds werden de vrijgekomen lokalen van een of andere school gebruikt. Vandaag zitten de lokalen van Karel Moestermans overdag vol, want 70% van de lessen vinden dan plaats: “Ik moet 400 cursisten per dag een plaats geven. We moesten daarvoor ferm investeren in infrastructuur, terwijl de financiering niet meegaat met die trend. De nood aan technische opleidingen is groot. Daardoor hebben we ook overdag behoefte aan lokalen voor lassen, houtbewerking en automechanica. We moeten dus bijkomende investeringen doen om aan de noden van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Gelukkig is onze campus ondertussen ons eigen bezit.”

Lees het volledige artikel in Ondernemen, december.