Thomas A. Edison in zijn laboratorium

De kracht van twijfel?

Twijfel wordt gezien als tegenhanger van creativiteit. Wanneer je beide termen bijvoorbeeld in Google invoert, kom je vaak terecht op websites die aangeven hoe je die twijfel kan overwinnen om tot creativiteit te komen. Maar het is alleen door zaken in vraag te stellen, door nieuwe dingen te proberen, dat je kan komen tot creativiteit en innovatie.