Belevingstrip Kopenhagen: welkom in de toekomst

De Deense hoofdstad is in menig opzicht een inspiratiebron voor ondernemers. Een bruisende stad waar toekomstdenken en duurzame ontwikkeling een tweede natuur zijn geworden.

Hun economie heeft veel raakvlakken met de onze. Het land is niet veel groter is dan België, heeft even weinig grondstoffen en een al even weinig verspreide taal. En toch ziet Denemarken er veel meer futureproof uit dan Vlaanderen.

Controverses rond duurzaamheid

Reeds meer dan een eeuw lang wordt waterstof beschouwd als de brandstof van de toekomst. In 1966 ontwikkelde General Motors de ‘Electrovan’, de eerste zogenaamde ‘straatauto’ op waterstof. Het bleef echter bij een prototype. We schrijven maart 2001 wanneer in het Braziliaanse São Paulo een project wordt voorgesteld waarbij bussen zullen rijden op waterstof. Tot een grootschalige ontwikkeling komt het niet.

Zomerfeest: lessen van de bvba Natuur

Er zijn weinig bedrijven die floreren onder catastrofes en calamiteiten. Maar ondanks alle rampspoed in de afgelopen 4 miljard jaar is de bvba Natuur nooit failliet gegaan. Op ETION’s Zomerfeest, in het weelderige groen van de pas vernieuwde Plantentuin van Meise, vertelt Leen Gorissen je wat organisaties kunnen leren van de natuur en haar overlevingsstrategieën.

Circulariteit & duurzaamheid als DNA

In de jongste inspiratienota van ETION De cirkel rond maken schetst auteur Geert Janssens de principes van een circulaire economie en mogelijkheden rond businessmodellen. Met het verhaal van De Saedeleir Textile Group (DSTG) brengt Ondernemen alvast een interessante case.

Themagroep: Duurzaam deugdelijk bestuur

Ook in bestuurskamers steekt duurzaamheid steeds nadrukkelijker de neus aan het venster. Dat is zinvol want ondernemingen moeten proactief nadenken over hun rol in de samenleving. Wie vandaag maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, moet een verhaal schrijven dat verder gaat dan de bedrijfsmuren.

Duurzaam deugdelijk bestuur vergt dat een onderneming nadenkt over haar rol en positie inzake klimaattransitie. Hoe staat het met onze koolstofneutraliteit? En tot waar in de productieketen reikt onze verantwoordelijkheid rond circulariteit?

Duurzaamheid moet in elke bestuurskamer prioritair zijn

Duurzaamheid zit bij ondernemingen nog te vaak in een apart hokje of een aparte afdeling. Duurzaamheid hoort in elke bestuurskamer een prioritair aandachtspunt te zijn. Zeven argumenten voor wie daaraan mocht twijfelen.

De cirkel rond maken

Ondernemingen worden in de klimaatzaak alsmaar nadrukkelijker voor hun verantwoordelijkheid gesteld. De transitie naar een koolstofneutraal en duurzaam zakenmodel wordt een mondiale concurrentiestrijd. Dichter bij huis krijgen we met de ‘green deal’ alvast een Europese routekaart.

Wat betekent de Green Deal concreet?

Om onze klimaatdoelstellingen te halen is het van belang om koolstofneutraliteit te bereiken. Het recentste VN-klimaatrapport laat er geen twijfel meer over bestaan: de klimaatopwarming is een gevolg van menselijk handelen. Koolstofneutraliteit is dus een belangrijke doelstelling, maar niet genoeg. Het bouwen van een duurzame economie vergt een totaalaanpak. Het volstaat niet langer om hier en daar een paar quick wins te realiseren.

Naar een duurzaamheidsrevolutie

De coronacrisis doet wat twijfels rijzen omtrent de doorzetting van duurzaamheid en circulariteit in ons economisch verhaal. Nochtans blijkt uit een ETION-enquête bij 200 bedrijfsleiders dat 53% gelooft dat corona de duurzaamheidstransitie zal versnellen.

Kies eens een duurzame snoekbaars van het vismenu

Fish 2 Be streeft naar duurzame indoor-kweek van snoekbaars. Bedrijfsleider Jiri Bossuyt blijft het proces optimaliseren en streeft zoveel mogelijk naar hergebruik.

Het pad dat Jiri Bossuyt volgde om tot zijn eigen manier van viskweken te komen, liep niet altijd over rozen. Hij leerde vooral uit andermans fouten, maar volgde vastberaden zijn eigen parcours.