Leestip: De fluïde organisatie

Voorjaar 2018 wordt de lente van de zelfsturing. Of zo lijkt het toch als we een blik slaan op de recentste Nederlandstalige managementliteratuur. Veel auteurs staan vandaag stil bij de theorie en vooral ook de praktijk van zelfsturende teams en het werken met minder hiërarchie. Zo ook ‘De Fluïde Organisatie’ van Arne de Vet en Filip Lowette.


"De geschetste situaties zijn doorleefd, overtuigend en voor vele managers en HR-verantwoordelijken allicht herkenbaar."

Waarin maakt dit boek dan het verschil? De ondertitel wijst alvast op de specifieke focus: een ideale mix tussen hiërarchie en zelfsturing. Anders dan menige auteurs brengen de Vet en Lowette geen blauwdruk van één wenselijke organisatievorm. Zoals een volledig zelfsturende organisatie, als die al zou bestaan. Wel zoeken de auteurs, vanuit hun ervaring als organisatieadviseurs en procesbegeleiders, naar het beste van verschillende organisatievormen. Vooral dan het verbinden van het goede van hiërarchie en zelfsturing. Wat op zijn minst een interessante denkoefening is. Hoe kan je twee principes verenigen die elkaar op het eerste zicht uitsluiten?

Het antwoord ligt in het aanreiken van enkele praktische en haalbare bouwstenen die helpen minder hiërarchisch te denken zonder de feitelijke hiërarchische verantwoordelijkheidsniveaus over boord te gooien. Zoals bouwstenen die helpen om efficiënter te vergaderen, meer verbindend te communiceren en anders te beslissen. Voor dat laatste stellen ze de ‘no-objection decision making’ voor. Deze beslissingsmethode illustreert de mix die de Vet en Lowette nastreven tussen de efficiëntie van hiërarchie en de rijkdom van collectieve werkwijzen.