Joost Callens: “Kijk eens in de spiegel”

Fotograaf
Maîtrise

Joost Callens is CEO en eigenaar van Durabrik. Leiderschap en zelfkennis liggen hem na aan het hart. De auteur van het boek ‘De kwetsbare leider’ ging de voorbije 15 jaar bijna continu op zoek naar zichzelf.

In zijn eerste boek poneert Callens dat de zoektocht van leiders naar zichzelf nooit stopt. Ze hebben het recht, maar ook de plicht om voortdurend in de spiegel te kijken. Daarbij mogen ze niet bang zijn om voor hun onzekerheden en kwetsbaarheden uit te komen.

De metafoor van de spiegel staat bij Callens voor het gaan voelen van wat diep vanbinnen leeft en dat nooit meer te negeren. Die spiegel is erg belangrijk voor de CEO van het meer dan 250 medewerkers tellend bouwbedrijf: “Het is slechts door te leren kijken naar mezelf en mezelf in vraag te stellen, mij kwetsbaar op te stellen en de diepte in te gaan met een coach dat ik tot beter zelfinzicht gekomen ben en mezelf echt heb leren kennen, al stopt de zoektocht nooit. Het gaat om wat er vanbinnen aan het gebeuren is. Als leider is het goed te beseffen dat het proces aan de binnenkant ook continu speelt bij elk van je medewerkers.”

“Je authentiek en kwetsbaar opstellen levert veel advies, hulp en dus zelfinzicht op.”

Continu proces

Voor Joost Callens start leiderschap met de durf om in zichzelf te investeren. Een leider hoort eerst zichzelf te leren zien. Empathie is dan nodig om anderen te begrijpen en op zaken te anticiperen. Dat is de hefboom voor individuele groei. Callens heeft er de voorbije jaren veel in geïnvesteerd, zowel voor zichzelf als voor zijn medewerkers.

Maar het begint bij jezelf, weet hij: “Ik werkte eerder al met paarden. Die weten heel goed inzicht te geven in je mogelijkheid om verbinding te leggen en in je daadkracht. Maar gaandeweg leerde ik dat ik voor mezelf behoefte heb aan stilte en introspectie in de natuur. Het is een vorm van tijd nemen en tot zelfinzicht komen. Ik ging zo ver om gedurende drie maanden de voettocht naar Santiago de Compostella te ondernemen. Ik kwam er tot heel wat inzichten door het voeren van diepgaande gesprekken. Het Ikigai-principe was mijn uitgangspunt: ik zocht naar het centrum van mijn missie, mijn passie, mijn beroep en mijn roeping. Als die vier samenvallen, zit je in je kern. Dat geeft een goed gevoel.”