Economie op pre-crisisniveau, arbeidsmarkt nog niet

Onze economie herstelt zich van de crisis, maar onze arbeidsmarkt kwakkelt. Onderzoek van PwC bevestigt wat ook al bleek uit de inspiratienota van ETION 'De maakbare medewerker'.

De ‘Belgian key trends in human capital’ van november dit jaar van PwC leert dat ons land vorig jaar 547.000 voltijdsequivalenten (vte’s) telde. Dat is nog iets minder dan de 556.000 van vorig jaar. Anderzijds stegen de inkomsten per vte met bijna 6% in 2016 (€ 296.000 per vte) in vergelijking met 2012 (€ 280.000 per vte). België is daarmee het op één na productiefste land in West-Europa (Zwitserland staat op 1). In 2016 was het Belgische productiviteitsniveau (inkomsten/vte) het hoogst sinds de crisis, wat impliceert dat onze economie hersteld is na de crisis. Verder is ook de Belgische winst per vte sedert 2012 met 32% gestegen en ligt die ruim boven de Europese mediaan (enkel Zwitserse en Deense werknemers zijn winstgevender).

ROI op Human Capital

Allemaal goed nieuws, dus. Maar Peter De Bley, Partner en P&O Consulting Leader bij PwC Belgium, wijst er ook op dat onze kosten per VTE veel hoger liggen dan in Europa. Bovendien slaagde West-Europa erin de kosten te verlagen in 2016. De gemiddelde vergoeding steeg in België met ruim een kwart in vergelijking met 2006. We zien ook een toename van de gemiddelde vergoeding in West-Europese landen, maar het Belgische mediaanloon lag veel hoger dan het West-Europese in 2016.

Die hoge loonkosten doen onze hoge productiviteit teniet. Peter De Bley: “Ja, wij scoren dus hoog qua productiviteit, maar door hun lagere remuneratiekosten hebben een aantal andere landen een betere ‘Human Capital Return on Investment’-indicator. Dat betekent dat we onze hoge productiviteit niet kunnen vertalen naar een sterke attractiviteit voor investeerders.”