Peggy De Prins

Peggy De Prins

academisch directeur Master in Strategic Human Resource Management
Antwerp Management School

Peggy De Prins is professor in het domein van duurzaam HRM en duurzame werknemersrelaties. Ze doet onderzoek naar veranderende arbeidsverhoudingen en sociale dialoog. Verder onderzoekt ze belangrijke evoluties binnen de domeinen HRM, de toekomst van werk en kwaliteit van werk.