Jo De Ro

Jo De Ro

algemeen directeur
Agentschap Integratie & Inburgering

Jo De Ro is master in communicatiewetenschappen (VUB). Jo werkte voor de kamerfractie van Open Vld van 1995 tot 1999 en was achtereenvolgens raadgever, woordvoerder en adjunct-kabinetschef op enkele ministeries. Sinds 2020 leidt hij als algemeen directeur het Agentschap Integratie en Inburgering. Als bestuurder was of is hij actief binnen de stichting Prins Filip, het Fort van Breendonk, OVSG, Sibelgas en de scholengemeenschap Brussel/Rand.