Politiek in de boardroom

Bedrijven nemen steeds vaker politieke posities in omdat klanten, medewerkers en investeerders dat steeds belangrijker vinden. Maar ook de bevolking vindt dat CEO's acties moeten ondernemen wanneer politici er niet in slagen om maatschappelijke problemen op te lossen. In deze video geeft Hans Diels geeft meer duiding.

Nieuwe maatstaf voor deugdelijk bestuur

Na 5 jaar overleg is er een nieuwe code die governance verbindt met purpose en duurzaamheid. Het is de allereerste echt internationaal gedragen maatstaf voor deugdelijk bestuur. Uiteraard blijven normen hulpmiddelen en kunnen ze nooit verantwoordelijk gedrag vervangen. Maar eindelijk komt er standaardisatie in de ‘alfabetsoep’.

De brug tussen winst en waarden

In de ideale wereld kunnen ondernemingen zich focussen op één doel: het creëren van een zo groot mogelijke aandeelhouderswaarde. Helaas is de wereld niet ideaal. Ondernemingen worden dan ook regelmatig geconfronteerd met maatschappelijke en politiek netelige kwesties, zoals de situatie van de Oeigoeren in China (zie ook De Standaard van 14-15 augustus).

Winst of maatschappelijk rendement?

Ondernemen is geven

De overkapping: zorgvuldig stakeholdermanagement

"Bedrijven, kom uit je kot"

Onderzoek stakeholder-betrokkenheid bij bedrijven

Een hoger doel

Stakeholderengagement

Stel dat een kind aan honderd bedrijfsleiders zou vragen wat een bedrijf precies doet. Wat zou dat opleveren? Wellicht heel uiteenlopende antwoorden. Want een bedrijf doet veel. Het voorziet mensen van voeding, gebruiksproducten, diensten, advies,... Het verwerkt, verkoopt, werft aan, ontslaat, innoveert, fusioneert,… Het maakt mensen nieuwsgierig, boos, tevreden, verrast, opstandig of verrukt. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat eruit blijkt, is dat het doen en laten van een bedrijf niet alleen een invloed heeft op het bedrijf zelf.