ETION

ETION bouwt een expertenpool uit

Om het expertisedomein en de draagkracht van onze denktank te verruimen werd beslist een expertenpool op te richten. Naast het kernteam van de denktank — hoofdeconoom Geert Janssens en businessfilosoof Jochanan Eynikel — bestaat deze pool enerzijds uit enkele interne mensen (Serge Huyghe en Hans Diels) en anderzijds uit enkele externe experten.