coronavirus

ETION ondersteunt...

ETION ondersteunt… mensen en organisaties die in deze coronatijden met een groot hart iets ondernemen om zorg te dragen voor de medemens. Hier brengen we waardevolle initiatieven onder de aandacht. We doen een warme oproep om deze acties te delen, te ondersteunen of te helpen, mocht dat voor jou of jouw organisatie kunnen.

Corona: kansen voor de langere termijn

Wanneer we deze tekst schrijven, is het nog lang niet duidelijk hoe omvangrijk de coronacrisis uiteindelijk zal worden. Zeker is dat het niet snel ‘business-as-usual’ wordt. In ons basisscenario worden nooit geziene maatregelen genomen, waardoor de economie wordt gered maar wel op een ander pad terechtkomt. Dat heeft op zijn beurt gevolgen voor de samenleving als geheel.

De mensen zwoegen door een misverstand

Ook in gekaapte tijden testen we van binnenuit wat nieuwe formats, en ETION Leest is er zo een. Samen met enkele collega’s duiken we in het nieuwe ETION-boek ‘Check-In’ om elkaar uit te horen over zingeving en betekenis in bedrijven. Die deel-sessie bracht wel wat teweeg, ook bij mij. De combinatie van openhartigheid, bevreemdende tijden en een zoektocht naar de kern van wat we doen, maakt wel wat los…