bonus

De psychologie van verlonen

In HR-middens wordt Comp & Ben zonder twijfel ingedeeld bij de hard skills. Maar ook een mix van vast en variabel sorteert alleen het gewenste effect als aan een aantal psychologische randvoorwaarden voldaan wordt. Ondernemen sprak hierover met Xavier Baeten, professor in de Reward & Sustainablilty aan de Vlerick Business School.

Zinvol belonen

Worden mensen extra gemotiveerd doordat ze meer kunnen verdienen? Werken ze harder voor een bonus? Of is het net omgekeerd? In deze inspiratienota zoeken we uit onder welke omstandigheden geldelijke beloning kan bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van een organisatie.

Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven

Uit de cijfers van Acerta blijkt dat de cash bonus nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning is: een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. Onder het gemiddelde gaan echter zeer uiteenlopende bedragen schuil. Voor sommige werknemers bedraagt dit variabele loon slechts enkele euro's. Voor andere werknemers gaat het over vele tienduizenden euro's. Andere beloningsvormen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in ons land.