Leiderschap

Geen enkele verandering is ooit tot stand gekomen zonder leiderschap. Hetzij aan de top, hetzij aan de basis. Leiderschap is immers de kunst om mensen in beweging te zetten in de richting van een gezamenlijk doel. Een doel is steeds een gewenste verandering in de toekomst: een nieuw product, meer tevreden klanten, meer omzet, minder kosten, een andere bedrijfscultuur...

Aan de ene kant vraagt leiderschap dus de vaardigheid om een visie op de toekomst te ontwikkelen en over te brengen. Aan de andere kant vraagt leiderschap de vaardigheid om mensen voor dat doel te kunnen enthousiasmeren of motiveren. Beide kwaliteiten huizen niet altijd in dezelfde persoon. Bovendien zitten mensen met deze kwaliteiten niet noodzakelijk aan de top. Leiderschap is een attitude die je overal in organisaties, en daarbuiten, kan vinden.

In zijn missie om waardengedreven ondernemerschap te promoten, ontwikkelt ETION daarom onderzoek en activiteiten die organisaties helpen in hun leiderschapsontwikkeling. Van zelfleiderschap door persoonlijke groei tot het leiden van zelfsturende teams. We vertrekken daarbij steeds van een mensgerichte aanpak. Want organisaties veranderen niet, mensen veranderen.

Integratie LEAD-IN

Dankzij de integratie van de bestaande producten en concepten van LEAD-IN vormt leiderschap een nieuwe kernthema bij ETION. LEAD-IN heeft sinds haar ontstaan sterk ingezet op inspirerend leiderschap voor leiders van vandaag en morgen. Binnen de denktank van ETION wordt dit thema nu verder uitgebouwd en ook in het activiteitenaanbod krijgt leiderschap een centrale plaats naast de andere kernthema’s.

Voor 2018 voorzien we alvast onderstaand aanbod:

 • Workshops:
  - So you think you can lead?
  - Hoe stuur ik mijn organisatie naar zelfsturing?
  - Verbindend Leiderschap.
 • ‘In the boardroom’: lunch- of dinergesprekken in de regiowerking, met leiderschap als centraal thema.
 • De uitreiking van de Leadership Award, in december 2018.
 • We leggen in het lopende programma Running Mate een extra accent op het thema leiderschap en integreren het LEAD-IN-project Mentor 4 Mentor.
 • In onze Trendtables brengen we telkens een kleine groep leidinggevenden samen om in 4 à 5 sessies kennis en ervaringen uit te wisselen rond actuele trends en leiderschapsthema’s.

Om te zien waar en wanneer deze evenementen plaats vinden, kan je terecht op ons activiteitenoverzicht of kan u contact opnemen met matthias.van.overtveldt@etion.be.