Kennisbank

Datum: 28 januari 2019
Auteur: Jo Cobbaut

De Kringwinkel Hageland zet mensen in op hun sterktes en talenten. Dat gebeurt onder andere via heroriëntering. Tevreden medewerkers is het doel. HR-verantwoordelijke Dominique Dauwen is de mede-architect van het talentgerichte personeelsbeleid.

Datum: 28 januari 2019
Auteur: Geert Janssens

Nu in het Britse Parlement een amendement werd aangenomen om een harde brexit te vermijden, is er weer een klein beetje hoop op een ordentelijke afloop. Intussen maken wij ons opnieuw op voor een unieke ETION-belevingstrip naar Londen (15-17 mei). We zullen het uiteraard hebben over brexit, maar ontmoeten ook Geert Noels en zijn dochter Jolien voor een inspirerend gesprek over duurzame groei.

Datum: 23 januari 2019

Opinie van Jochanan Eynikel
Wordt 2019 het jaar van het klimaat? Als we januari als graadmeter nemen, kunnen we alvast zeggen van wel. Een aangroeiende beweging van scholieren die betogen voor een beter klimaatbeleid dwingt politici en beleidsmakers op zijn minst tot reactie.

Datum: 21 januari 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Bij Goddeeris in Roeselare zet men in op het werkgeversmerk en het welzijn van de medewerkers. Dat leidt tot een versnelde groei waarbij met enig gemak het hoofd geboden wordt aan de krapte op de arbeidsmarkt.

Datum: 15 januari 2019
Auteur: Partner

Vaste organisatiestructuren resulteren in gemiste kansen. En als je medewerkers in hokjes steekt, gaan ze zich ernaar gedragen. Terwijl niet minder dan 4 op 5 werknemers volmondig ‘ja’ zou zeggen tegen een andere rol binnen hun huidige organisatie, mochten ze de kans krijgen.

Datum: 15 januari 2019

Opinie van Rogier De Langhe (Tijd.be, 14 januari 2019)
Vorige week verwierf Google een Ierse licentie als betalingsinstelling die toegang geeft tot de Europese Unie. Technologieplatforms verstoren tegenwoordig de ene sector na de andere. Hun stappen worden dan ook terecht met argusogen gevolgd.

Datum: 14 januari 2019

In zijn boek ‘Kies voor hoop’ buigt Luk Bouckaert zich over de vraag hoe spiritualiteit de economie kan veranderen. Openheid voor het spirituele is immers nodig als we verder willen evolueren naar een échte waardengedreven economie, aldus de emeritus professor Economie en Ethiek. 

Datum: 10 januari 2019

Opiniebijdrage van Annelies Boecxstaens
2019, het begin van een nieuw jaar. Ook dat zal een jaar vol onzekerheid, snelle veranderingen en complexiteit worden. Deze 3 type leiders hebben daarin meer kans op succes.

Datum: 7 januari 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Industrie 4.0 focust op talent. Talent vinden is al een uitdaging. Juist daarom moet men het ook creatief inzetten en zorgen dat het niet wegloopt.

Datum: 2 januari 2019

Opinie van Chris Derde (Ondernemen, december 2018)
Op berichten over een mogelijk elektriciteitstekort volgt vaak de bedenking dat ons land geen energievisie heeft. En dat ondanks decennia debatteren over een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening.