Kennisbank

Datum: 3 december 2008
Auteur: Geert Janssens
Hoe kredietwaardig kunnen onze overheden blijven indien ze massaal zouden overgaan tot deficit spending, i.e. door schuld gefinancierde uitgaven? Gegeven de precaire situatie lijkt een forse injectie vanwege de overheid in de economie een wereldwijde noodzaak geworden.  Nationale staten worden vandaag niet alleen geacht om banken te redden maar ook wankele consumenten en bedrijven recht te houden. De middelen die dat alles vergt komen niet uit de lucht vallen en ook de staat moet het geld hoofdzakelijk zelf lenen op de markt door schuldtitels te verkopen. De vraag die zich dan stelt, is of de staat dat papier aan de straatstenen kwijt kan. Zolang een overheid kredietwaardig is, zal ze daarbij geen problemen ondervinden. De staat kan de aangegane schuld immers terugbetalen met toekomstige belastingsopbrengsten. Ook kunnen participaties zoals die in banken later dividenden of meerwaarden opbrengen.
Datum: 1 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
De Somalische kapers van de Sirius Star hebben hun losgeld voor de olietanker onlangs verlaagd. Aanleiding waren de dalende aardolieprijzen. Voor wie er nog aan mocht twijfelen; de daling van de grondstoffen- en energieprijzen is ondertussen een wereldwijd en welbekend fenomeen. Wij zetten de verwachte evolutie en de economische gevolgen op een rijtje.
Datum: 27 november 2008
Auteur: Kris Boschmans
De Amerikaanse huizenmarkt was tot voor enkele jaren een ver-mijn-bed-show. Dat is helaas niet meer het geval. Financiële producten met Amerikaanse hypotheekleningen als onderpand, zijn massaal verkocht en behoren tot de portefeuille van banken over de hele wereld. België blijft allerminst bespaard. De ineenstorting van de Amerikaanse huizenmarkt was bijvoorbeeld de directe aanleiding van de bijna-ondergang van Dexia. Zo lang de huizenprijzen in de VS dalen, lijden financiële instellingen bijkomende waardeverliezen en zullen er nog meer lijken uit de kast vallen. De mondiale financiële sector is kwetsbaar zo lang de Amerikaanse huizenmarkt in het slop blijft. Omgekeerd zou een (voorzichtig) herstel een enorme stimulus betekenen voor de bancaire markt. Manifesteren deze tekenen van herstel zich?
Datum: 27 november 2008
Bolivië is traditioneel één van de armste landen in Latijns-Amerika en het land kampte de voorbije maanden met soms hevige sociaalpolitieke onrusten tussen voor- en tegenstanders van huidig president Evo Morales. Wij vroegen Miguel Zalles naar zijn visie op de ontwikkeling van zijn land tegen de achtergrond van de financiële crisis en de recessie in het Westen. Mijnheer Zalles is als Boliviaans econoom o.a. actief als International Consultant voor USAID, IDB, World Bank en UNDP. Daarnaast vertegenwoordigt hij de Vlaamse microfinancieringsinstelling Incofin ter plekke.
Datum: 27 november 2008
Auteur: Jan Henry
De club van de invloedrijkste industrie- en groeilanden kwamen in november bij elkaar om een antwoord te bieden op de globale financiële en economische crisis. Sommigen spreken van een nieuw Bretton Woods, maar deze bijeenkomst van de G-20 was hoogstens een startpunt om tot nieuwe spelregels voor de wereldeconomie te komen.
Datum: 27 november 2008
Als zelfs een orthodoxe centrale bankier oproept tot grotere overheidstekorten, mag de goegemeente concluderen dat er echt wel etwas los is in het financieel-economische bestel. Ewald Nowotny, gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank en lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), spoorde vorige week in een interview met de Financial Times Duitsland aan om tot een krachtiger budgettaire respons op de recessie te komen.
Datum: 26 november 2008
Auteur: Kris Boschmans
Citigroup is de op één na grootste bank in de Verenigde Staten en was nog niet zo lang geleden de grootste financiële instelling ter wereld. Deze reus is het laatste slachtoffer geworden van de kredietcrisis. Doordat de Amerikaanse huizenmarkt in het slop blijft, dalen de activa van de Citigroup gestaag. Om een faling tegen te gaan, grijpt de Amerikaanse overheid in.
Datum: 25 november 2008
Auteur: Kris Boschmans
Verkoopscijfers in de VS zijn al vijf maanden in dalende lijn. In oktober werd er daling van maar liefst 2,8 procent genoteerd. Alles wijst er op dat deze trend zal aanhouden. Een sterke, aanhoudende terugval in de binnenlandse consumptie heeft waarschijnlijk de zwaarste recessie sinds de grote depressie van de jaren ’30 tot gevolg. De naschokken zullen voelbaar zijn tot in België.
Datum: 21 november 2008
Auteur: Kris Boschmans
Financiële instellingen buiten beschouwing latend, lijkt de auto-industrie het hardst getroffen door de verslechterende economische toestand. Dit komt door de algemene kredietverstrakking, maar bovenal door tegenvallende verkoopscijfers. Veel gezinnen stellen de aankoop van een wagen uit in de hoop op betere economische vooruitzichten. De wereldwijde verkoop staat daardoor op het laagste peil sinds de Tweede Wereldoorlog. Europese en Amerikaanse beleidsmakers werken aan maatregelen om de industrie te ondersteunen. Zo is er sprake van dat de Europese Investeringsbank de komende twee jaar 10 à 15 miljard euro zal uittrekken voor de sector. In de VS wordt bepleit om 25 miljard van het Paulson plan beschikbaar te stellen voor de drie noodlijdende giganten (General Motors, Ford en Chrysler). Het congres heeft dit voorstel vooralsnog afgeschoten. Ook in Europa weerklinken kritische stemmen. Waarom twijfelen beleidsvoerders om hier in te grijpen na alle tussenkomsten in het bankwezen?
Datum: 18 november 2008
Auteur: Kris Boschmans
In tijden van crisis zoeken spaarders en beleggers veilige havens op voor hun vermogen. Hierbij wordt vaak spontaan aan vastgoed gedacht. Belgische gronden, huizen en appartementen zijn in het verleden immers vrijwel altijd in waarde gestegen. Het is evenwel zeer de vraag of dit in de nabije toekomst nog het geval zal zijn.