Kennisbank

Datum: 3 september 2021

Opinie van Jochanan Eynikel
Ondanks alle voorspellingen over een Nieuw Normaal blijft veel bij het oude. Het zijn dan ook niet de regels maar onze waarden en normen die bepalen wat normaal is.

Datum: 2 september 2021
Auteur: Jo Cobbaut

Het ETION Forum 2021 focust op ‘De kracht van twijfel’. Met het wilde gen van kunstenaar Koen Vanmechelen in het programma, zal de twijfel zeker toeslaan. En ondernemers zullen hun status quo zien wankelen. Maar de projecten van Vanmechelen tonen aan dat de initiële twijfel erg vruchtbaar kan zijn.

Datum: 2 september 2021
Auteur: Hans Diels

Opinie van Hans Diels
Binnen twintig jaar zullen universiteiten er helemaal anders uitzien. Het zullen niet langer unitaire instituten zijn waar studenten zich inschrijven en vijf jaar lang alle cursussen volgen. De universiteit van 2040 zal zich moeten inpassen in een heel nieuw ecosysteem van hoger onderwijs met verschillende rollen.

Datum: 1 september 2021
Auteur: Jo Cobbaut

Warme scholen moeten onze leerlingen beter helpen presteren, maar vooral hun welbevinden stimuleren en hen veerkrachtig maken.

Datum: 31 augustus 2021
Auteur: Geert Janssens

Duurzaam omgaan met grondstoffen en hulpmiddelen behoort tot het dagelijks taalgebruik, maar de concrete transitie naar een volledig koolstofneutraal en circulair zakenmodel blijft een complexe oefening. Deze inspiratienota verheldert enkele begrippen en zet een aantal circulaire zakenmodellen in de schijnwerpers.

Datum: 20 augustus 2021
Auteur: Geert Janssens

Opinie van Geert Janssens (De Tijd, 20 augustus 2021)
Nu het virus zijn greep op de economie lijkt te moeten lossen, dient een wereldwijd duurzaam herstel zich aan. Met gevolgen voor de inflatieverwachtingen. Het is verleidelijk om op veilig te spelen door te waarschuwen voor het doembeeld van inflatie. Nochtans zitten we al lang te wachten op meer inflatie als gevolg van hogere groei.

Datum: 18 augustus 2021
Auteur: Acerta

Uit onderzoek van Acerta bij meer dan 40.000 ondernemingen blijkt dat 53,3% van hen de loonbrieven digitaal verstuurt naar hun werknemers. De invloed van de coronacrisis en het stijgende gebruik van digitale communicatiekanalen spelen daar een duidelijke rol in.

Datum: 17 augustus 2021
Auteur: Geert Janssens

Ondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met maatschappelijke en politiek netelige kwesties. Zet dwingende wetgeving ondernemingen aan tot een betere besluitvorming met meer aandacht voor mensenrechten, milieu en de lokale gemeenschap?

Datum: 12 augustus 2021
Auteur: Geert Janssens

De EU heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Zeer ambitieus want het vergt een transformatie van onze volledige samenleving. Met de Green Deal heeft Europa een routekaart voor die transformatie uitgezet. Een lange weg waarvan de aanzet is gegeven.

Datum: 13 juli 2021
Auteur: Jo Cobbaut

Uw volgende bezorgmaaltijd krijgt u misschien geleverd via een koerier die ook docent Sociologie en Filosofie is aan Hogeschool Odisee. Die koerier heet dan hoogst waarschijnlijk Herman Loos en werkt aan een nieuw boek over flexwerkers. Net als voor zijn vorige boek wil hij aan den lijve ondervinden waarover hij schrijft.