Kennisbank

Datum: 12 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

De nieuwe wet rond subsidies voor gascentrales en het zogenaamde capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) zouden in werking moeten treden in 2021. William Timmermans, partner Real Estate & Regulatory bij ALTIUS, ziet nog heel wat obstructies.

Datum: 11 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Om waarde te creëren moet de financiële afdeling sneller dan vandaag weg evolueren van het transactionele werk. Er is nood aan een profiel dat data verwerkt, naar de toekomst kijkt en daarover goed communiceert. Professor Filip Roodhooft is niet zeker dat dat de CFO zal zijn.

Datum: 7 juni 2019
Auteur: De Tijd

Opinie van Geert Janssens en Hans Verboven (De Tijd, 7 juni 2019)
Onze politici proberen momenteel een federale regering op de been te brengen die straks 10 miljard euro zoekt terwijl er wellicht ook nog allerlei communautaire hordes moeten worden genomen. Hoewel vergelijkingen tussen bedrijfsleven en politiek snel mank lopen, kunnen onze beleidsmensen toch iets leren van de wijze waarop complexe bedrijven interne solidariteit op een duurzame wijze organiseren.

Datum: 6 juni 2019
Auteur: Partner

Arbeidskrapte is een realiteit voor 72% van de ondernemingen. Steeds vaker worden vacatures niet ingevuld. De jobsdeal, die allerlei sociale, economische en fiscale initiatieven omvat, zou een positieve stimulans moeten geven aan de tewerkstelling in België.

Datum: 5 juni 2019
Auteur: Geert Janssens

De wijze waarop de Britten hun eigen economie en reputatie schade toebrengen, tart alle verbeelding. Tijdens onze belevingsreis naar Londen maakten we kennis met het buikgevoel van de Britten dat mee aan de basis lag van de verrassende uitslag van het referendum.

Datum: 5 juni 2019
Auteur: Trends

"De tijd dat in de bedrijven een kloof bestond tussen de directie of het management en de rest van het personeel is voorbij. Het soms patriarchale model dat enkel werd doorbroken door het overleg met vakbonden in de ondernemingsraad is verleden tijd. Werknemers worden meer en meer betrokken bij de werking van het bedrijf", aldus Trends van 30 mei 2019 n.a.v. een  gezamenlijke enquête van ETION en hr-dienstenbedrijf ACERTA.

Datum: 4 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Heel wat bedrijven steken pakken energie in het omschrijven van de waarden die de organisatie moeten kenmerken. Herman Vantrappen heeft zijn redenen om daar kritisch tegenaan te kijken en pleit voor een alternatieve aanpak.

Datum: 3 juni 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Sinds kort heeft Marc Van den Broeck de operationele leiding van zijn transportbedrijf Trafuco overgelaten aan Serge De Wolf. Als hoofdaandeelhouder blijft hij wel nog nadrukkelijk aanwezig op het hoofdkwartier in Schelle. “Wat de toekomst betreft, zijn er nog verschillende opties. De continuïteit van het bedrijf is echter mijn absolute prioriteit”, zo zei hij in een interview met Ondernemen.

Datum: 31 mei 2019
Auteur: De Tijd

Opinie van Jochanan Eynikel (De Tijd, 31 mei 2019)
Moet de democratie primeren, of andere waarden? Dat laat ik over aan het maatschappelijk debat. Maak er wel geen strategische of pragmatische aangelegenheid van, want het cordon sanitaire is en blijft een ethische kwestie.

Datum: 30 mei 2019
Auteur: Geert Janssens

Bijna 9 op de 10 werkgevers betrekken hun personeel bij de werking van het bedrijf. De cultuurverandering in de richting van participatief ondernemen wordt bevestigd door een bevraging van ETION en ACERTA. Volgens 82% helpt participatie bij de retentie van het personeel.