Kennisbank

Datum: 5 september 2019
Auteur: Serge Huyghe

Speelt de krapte op de arbeidsmarkt jouw bedrijf parten? Zorgt dit voor een verhoogde druk? Heb je moeite om de pieken in de productie op te vangen? Wil je je beter focussen op de kerntaken? Ontdek daarom wat maatwerkbedrijven voor jouw onderneming kunnen betekenen.

Datum: 4 september 2019
Auteur: Hans Diels

Opinie Van Hans Diels
Iedereen heeft een mening over leerkrachten en vindt dat ze het super gemakkelijk hebben. Anderzijds is er een groeiend tekort aan leerkrachten. Een vreemde situatie toch, waarbij voor een job met zo weinig werk, zo veel voordelen en vakantie, toch zo weinig mensen worden gevonden die ze willen uitoefenen.

Datum: 3 september 2019
Auteur: Geert Janssens

De bezorgdheid rond onze slabakkende productiviteitsgroei is terecht, maar productiviteit blijft een zeer abstract begrip. Met ons hoogtechnologisch productieapparaat hebben we hier in Vlaanderen nochtans alle kansen om onze productiviteit, en dus ook onze welvaartsgroei, fors op te krikken.

Datum: 2 september 2019
Auteur: Jo Cobbaut

Mensen hebben behoefte aan zingeving en betekenis. Ook op het werk, dat een bron is van zelfontplooiing en sociaal contact. “De werkgever kan daar een verschil maken, zowel positief als negatief”, zegt professor Ignaas Devisch, een van de gastsprekers op het ETION Forum over de betekeniseconomie (16 september, Gent).

Datum: 30 augustus 2019
Auteur: Hans Diels

Opinie Van Hans Diels (De Tijd, 30 augustus 2019)
De voorbije week toonden beelden uit Hongkong hoe betogers een camera voor gezichtsherkenning naar beneden haalden. Dit beeld zou wel eens even iconisch kunnen worden als het neerhalen van de standbeelden van Stalin in Oost-Europa en Sadam Hoessein in Irak. Het is een symbool van hoe de strijd tegen repressie steeds vaker een strijd is van mens tegen technologie in plaats van mens tegen individuele dictator.

Datum: 29 augustus 2019

Grote digitale platforms zoals Amazon danken hun fabelachtige succes niet zozeer aan de digitale technologie zelf, maar aan het feit dat ze de eerste zijn om de kracht van netwerken te ontginnen. Rogier De Langhe ontleedt in deze inspiratienota het ontstaan en de werking van de platformeconomie.

Datum: 29 augustus 2019

Ruim 7 op de 10 werkgevers vindt het belangrijk dat werk een bron van zingeving is voor hun werknemers. Dat blijkt uit een bevraging van ETION in samenwerking met hr-dienstenbedrijf ACERTA bij 467 ondernemers en beslissingsnemers.

Datum: 27 augustus 2019
Auteur: Serge Huyghe

Begin april stonden onze media bol van de berichten rond de afkalvende kwaliteit van ons onderwijs. De ondernemerswereld maakt zich echter ook zorgen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, mee ingegeven door het grote aantal knelpuntberoepen en de tekorten op de arbeidsmarkt. In deze nieuwe inspiratienota staan we stil bij de twee grote uitdagingen voor ons onderwijs.

Datum: 26 augustus 2019
Auteur: Hans Diels

Opinie van Hans Diels (De Morgen, 24 augustus 2019)
Deze week kondigde Twitter aan dat het meer dan 900 accounts van de Chinese overheid zou blokkeren omdat ze verkeerde informatie verspreiden over de protesten in Hongkong. Het is maar het recentste voorbeeld van hoe bedrijven in politieke conflicten steeds minder neutraal kunnen blijven. Eerder zagen we hoe het Chinese Huawei en ZTE een speelbal werden in het geopolitieke conflict tussen de Verenigde Staten en China.

Datum: 20 augustus 2019
Auteur: Geert Janssens

Opinie van Geert Janssens (19 augustus 2019)
Steeds meer tekenen wijzen op een serieuze groeivertraging van de wereldeconomie. Onze voorspellingen van eind vorig jaar blijven daarmee van kracht. Wanneer de internationale turbulentie verder aanwakkert, dan wordt het voor de Belgische economie moeilijk om 1% groei vast te houden.