Werk en Privé: de onderlinge kruisbestuiving

Opinie van Heinrike Bergmans (KernTalentenCoach en eigenaar van Sarafijn)

Zijn werk en privé twee aparte werelden? Is iemand echt in staat om naar zijn werk te gaan zonder zijn thuissituatie mee te nemen? Kan iemand thuiskomen en de gebeurtenissen van die dag op het werk helemaal loslaten? Het is uiteindelijk dezelfde persoon die zich in verschillende omgevingen en groepen mensen begeeft, in specifieke rollen met verschillende verwachtingen.

De kersverse papa brengt zijn blijdschap mee naar zijn job en draagt dit enthousiasme over op zijn collega’s. De net gepromoveerde arbeidster komt superfier thuis en deelt dit met haar gezin en vrienden. Dat wat iemand doet stralen, werkt aanstekelijk, en doet beter presteren. Zowel het individu als zijn omgeving, ongeacht of dit werk of privé is.

Spiraal

Maar omgekeerd ook, een jonge moeder is zo misselijk van haar zwangerschap dat ze minder gefocust aanwezig is in haar job en haar collega’s op de zenuwen werkt. Een bedrijfsleider, die net een zwaar ongeval heeft meegemaakt in de productieafdeling, komt later thuis en mist het schooloptreden van zijn kinderen, die duidelijk hun ontgoocheling laten horen. De onmacht van niet te kunnen realiseren wat verwacht wordt, kan tot heel wat frustratie en onrust leiden.

Bij regelmatig gebrek aan begrip, betrokkenheid en inlevingsvermogen, is de kans op het inzetten van een negatieve spiraal reëel: onbegrip trekt onbegrip aan en voedt frustratie. De negatieve impact straalt af zowel op het individu, op de groep als op de omgeving. Bij het individu kan dit leiden tot o.a. demotivatie, overreageren en verlies aan zelfvertrouwen, wat kan doorschieten in hoge stress levels. In de groep manifesteert zich dit in de vorm van niet-performante teams (werk) of van elkaar vervreemde gezinsleden (privé).

Ompolen

Deze dynamiek snel herkennen is een voorwaarde om het neerwaartse proces te kunnen ompolen. Dit start in eerste instantie bij het individu, dat zelf het bewustzijn ontwikkeld heeft om de signalen op te pikken. Om te herkennen dat hij overspoeld wordt door gevoelens van onmacht, frustratie of onrust. Het zoeken naar innerlijke verbinding geeft dan het nodige momentum om opnieuw aan te sluiten op een positieve flow. In feite betekent dit dat hij zich verbindt met wie hij werkelijk is, waar hij goed in is en dat hij dit vanuit zijn hart ten volle waardeert.

Pas dan is men in staat om een voedende, externe verbinding aan te gaan. Binnen omgevingen die diezelfde veerkracht ontwikkeld hebben, wordt het zo mogelijk om een interactief proces op gang te brengen. Bijgevolg groeien individu en omgeving samen en worden win-winsituaties gecreëerd. En net hierin zit ook de kruisbestuiving tussen werk en privé. Op het moment dat er privé moeilijke uitdagingen zijn, kan de werkomgeving ondersteunend werken en vice versa.

Volgens hetzelfde principe kiezen ondernemers en managers steeds meer voor een leiderschap gericht op verbinding, wat de ideale formule is voor gemotiveerde medewerkers en een duurzame ontwikkeling van het bedrijf met een betekenisvolle maatschappelijke rol.