Kennisbank

Datum: 9 december 2008
Auteur: Jan De Visch
De economische crisis overheerst niet enkel de persberichten. In de meeste directiekamers domineren de afgelopen weken discussies rond de manier waarop met de nieuwe economische realiteit kan worden omgegaan. Omzetten die niet gehaald worden, winstprognoses die naar beneden toe herzien worden, problemen met de uitvoering van de strategie, falen van het risico management, ieder bedrijf ervaart haar unieke cocktail van uitdagingen. Het zijn barre tijden. De kern is dat de inkomsten sterker dalen dan de kosten. En dit leidt tot paniekvoetbal. De waaier van klassieke remedies om de spreekwoordelijke broeksriem aan te halen, passeert hierbij noodgedwongen de revue, gaande van herstructureringen, proces re-engineering, cost-cutting, economische werkloosheid, en nog veel meer... Het valt op dat ideeën vaak ondoordacht naar voor worden geschoven en dat wetenschappelijke kennis doorgaans niet doorgedrongen is tot de directiekamers. In het huidige klimaat waar toegenomen complexiteit en onzekerheid overheerst, is dit nochtans heel essentieel! Waarom? Wel, stel jezelf even de twee volgende elementaire vragen:
  • Creëren we als management team de juiste toegevoegde waarde?
  • Kunnen onze medewerkers meer doen met minder?
Datum: 8 december 2008
Vorige week schreef de Europese Centrale Bank (ECB) geschiedenis. Het was inderdaad nooit eerder in de weliswaar nog vrij prille geschiedenis van de eerbiedwaardige Dame uit Frankfurt voorgekomen dat de basisrentevoet in één klap met 75 basispunten naar beneden gehaald werd. De ECB bracht haar beleidsrente, die voor het geheel van de rentevoeten op korte termijn richtinggevend is, alzo op enkele weken tijd terug van 4,25% naar 2,50%.
Datum: 8 december 2008
Auteur: Koen De Backer
Innovatie is van levensbelang in de huidige mondiale concurrentiestrijd die ondernemingen dagelijks leveren.  Nieuwe economische spelers nemen een stijgend deel van de wereldproductie (en gelukkig ook de wereldconsumptie) voor hun rekening, o.a. omwille van hun lagere (arbeids)kosten.  Ondernemingen moeten steeds opnieuw op zoek gaan naar nieuwe en betere producten, processen en diensten; innovatie is de belangrijkste hefboom daartoe. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 96 kB] Download case 1: Alupa [PDF, 2 blz., 1,1 mB] Download case 2: De Ceuster [PDF, 2 blz., 507 kB] Download case 3: Traficon [PDF, 2 blz., 540 kB]
Datum: 4 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
De angst voor inflatie zit diep ingebakken. Met de hyperinflatie van na de Eerste Wereldoorlog nog in het collectieve geheugen, heeft de Europese Centrale Bank als voornaamste doel om het inflatieniveau onder controle te houden en zet ze haar renteniveau in functie daarvan. In de populaire pers worden de gevolgen van inflatie op onze concurrentiële positie en koopkracht breed uitgesmeerd. Deflatie is een minder bekend woord. Door de aanhoudende crisis kan dit wel eens veranderen. We leggen uit of wat deflatie inhoudt, welke gevolgen deflatie heeft en of we daar wakker van moeten liggen.
Datum: 3 december 2008
Auteur: Geert Janssens
Hoe kredietwaardig kunnen onze overheden blijven indien ze massaal zouden overgaan tot deficit spending, i.e. door schuld gefinancierde uitgaven? Gegeven de precaire situatie lijkt een forse injectie vanwege de overheid in de economie een wereldwijde noodzaak geworden.  Nationale staten worden vandaag niet alleen geacht om banken te redden maar ook wankele consumenten en bedrijven recht te houden. De middelen die dat alles vergt komen niet uit de lucht vallen en ook de staat moet het geld hoofdzakelijk zelf lenen op de markt door schuldtitels te verkopen. De vraag die zich dan stelt, is of de staat dat papier aan de straatstenen kwijt kan. Zolang een overheid kredietwaardig is, zal ze daarbij geen problemen ondervinden. De staat kan de aangegane schuld immers terugbetalen met toekomstige belastingsopbrengsten. Ook kunnen participaties zoals die in banken later dividenden of meerwaarden opbrengen.
Datum: 1 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
De Somalische kapers van de Sirius Star hebben hun losgeld voor de olietanker onlangs verlaagd. Aanleiding waren de dalende aardolieprijzen. Voor wie er nog aan mocht twijfelen; de daling van de grondstoffen- en energieprijzen is ondertussen een wereldwijd en welbekend fenomeen. Wij zetten de verwachte evolutie en de economische gevolgen op een rijtje.
Datum: 27 november 2008
Auteur: Kris Boschmans
De Amerikaanse huizenmarkt was tot voor enkele jaren een ver-mijn-bed-show. Dat is helaas niet meer het geval. Financiële producten met Amerikaanse hypotheekleningen als onderpand, zijn massaal verkocht en behoren tot de portefeuille van banken over de hele wereld. België blijft allerminst bespaard. De ineenstorting van de Amerikaanse huizenmarkt was bijvoorbeeld de directe aanleiding van de bijna-ondergang van Dexia. Zo lang de huizenprijzen in de VS dalen, lijden financiële instellingen bijkomende waardeverliezen en zullen er nog meer lijken uit de kast vallen. De mondiale financiële sector is kwetsbaar zo lang de Amerikaanse huizenmarkt in het slop blijft. Omgekeerd zou een (voorzichtig) herstel een enorme stimulus betekenen voor de bancaire markt. Manifesteren deze tekenen van herstel zich?
Datum: 27 november 2008
Bolivië is traditioneel één van de armste landen in Latijns-Amerika en het land kampte de voorbije maanden met soms hevige sociaalpolitieke onrusten tussen voor- en tegenstanders van huidig president Evo Morales. Wij vroegen Miguel Zalles naar zijn visie op de ontwikkeling van zijn land tegen de achtergrond van de financiële crisis en de recessie in het Westen. Mijnheer Zalles is als Boliviaans econoom o.a. actief als International Consultant voor USAID, IDB, World Bank en UNDP. Daarnaast vertegenwoordigt hij de Vlaamse microfinancieringsinstelling Incofin ter plekke.
Datum: 27 november 2008
Auteur: Jan Henry
De club van de invloedrijkste industrie- en groeilanden kwamen in november bij elkaar om een antwoord te bieden op de globale financiële en economische crisis. Sommigen spreken van een nieuw Bretton Woods, maar deze bijeenkomst van de G-20 was hoogstens een startpunt om tot nieuwe spelregels voor de wereldeconomie te komen.
Datum: 27 november 2008
Als zelfs een orthodoxe centrale bankier oproept tot grotere overheidstekorten, mag de goegemeente concluderen dat er echt wel etwas los is in het financieel-economische bestel. Ewald Nowotny, gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank en lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), spoorde vorige week in een interview met de Financial Times Duitsland aan om tot een krachtiger budgettaire respons op de recessie te komen.