Kennisbank

Datum: 19 maart 2008
Winstgevende bedrijven creëren economische groei en werkgelegenheid. Ondanks al de retoriek, blijken de bedrijfswinsten de jongste jaren helemaal niet overdreven hoog te zijn. Bovendien komen de winsten een grote groep van de bevolking ten goede, onder meer via het positieve effect op de werkgelegenheid, maar ook door herverdelingsmechanismen én de democratisering van het aandeelhouderschap. Kort samengevat komt het er op neer:
  1. Winsten zijn niet historisch hoog
  2. Winsten dienen het algemeen belang
  3. Winsten worden rechtvaardig verdeeld
Download de uitgebreide nota [PDF, 92 blz., 1,71MB]    
Datum: 7 maart 2008
Auteur: Geert Janssens

Dat bedrijven de afgelopen jaren superwinsten zouden hebben gehaald, is optisch bedrog. Dat schrijft De Tijd op zijn website. Een en ander blijkt uit een onderzoek van VKW Metena, de denktank van de werkgeversorganisatie VKW. Daarmee wil VKW weerwerk bieden aan vakbondsaanvallen op die 'superwinsten'

Datum: 7 maart 2008
Auteur: Caroline Ven

De rendabiliteit van de bedrijven heeft zich hersteld, maar dat betekent niet dat alle bedrijven nu 'superwinsten' maken. Bovendien komt die winst niet alleen de aandeelhouders ten goede, maar ook de gezinnen en de overheid.

Datum: 7 maart 2008
Auteur: Caroline Ven

De berichten dat de Belgische bedrijven de jongste jaren superwinsten boekten, moeten met een flinke korrel zout genomen worden. In werkelijkheid zit het aandeel van de brutowinsten in het bbp nog altijd onder het gemiddelde van de jongste 50 jaar. Ook bij een internationale vergelijking scoren de Belgische winstcijfers helemaal niet zo hoog.

Datum: 14 februari 2008
Kernenergie is opnieuw in opmars. De ambitieuze plannen van Europa om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven zijn daar niet vreemd aan. Is er echter een voldoende maatschappelijk draagvlak voor kernenergie? Heeft de ontwikkeling van groene energie wel een kans indien de nucleaire optie open blijft? VKW Metena wijdt haar nieuwste beleidsnota "kernenergie: doodlopende straat of weg naar Kyoto?" aan dit belangrijk debat.
Datum: 18 januari 2008
Auteur: Geert Janssens
De huidige interimregering heeft aangekondigd dat er gezien het nijpend begrotingsplaatje geen ruimte is voor extra uitgaven of een verlaging van de belastingen. Wat zij echter wél kan doen is werk maken van een sanering van de overheidsuitgaven en zo ruimte creëren voor een lastenverlaging.
Datum: 11 januari 2008
Auteur: Geert Janssens
Geïnspireerd door Al Gore's ‘An unconvenient truth' sloegen Vlaamse en Nederlandse NGO's en welzijnsorganisaties de handen in mekaar en organiseerden op 10 januari in Tilburg een congres over duurzame ontwikkeling en wereldsolidariteit. Er werd bewust veel verder gekeken dan alleen het klimaatvraagstuk. Vanuit een ecologische maar ook sociaaleconomische urgentie werd geijverd voor een trendbreuk die onze economie op een ander spoor moet zetten. Uitgangspunt was de vraag of we ons vandaag niet blind staren op de groei van het bruto nationaal product en daarbij menselijke waarden en persoonlijk geluk uit het oog verliezen.
Datum: 12 december 2007
Halen Osama Bin Laden en Al Qaeda met ruim zes jaar vertraging dan toch hun slag thuis? Er kan immers weinig twijfel over bestaan dat met name de aanslagen van 9/11 in belangrijke mate tot bedoeling hadden het financiële systeem van de wereldeconomie recht in het hart te raken.Deze dolksteek zou, aldus de Al Qaeda-redenering, een grote crisis in het door de Amerikanen georchestreerde kapitalisme veroorzaken en zodoende bijdragen aan de wereldwijde verspreiding van de Islam en de boodschap van Allah.
Datum: 19 november 2007
Auteur: Geert Janssens
Als we tal van onheilvoorspellers mogen geloven dan staan de VS op de rand van het bankroet. Een aantal indicatoren van onder meer het IMF geven inderdaad aan dat de financiële toestand ernstig genoeg is maar ook dat een aantal correctiemechanismen volop aan het werk zijn om het evenwicht te herstellen.  
Datum: 7 november 2007
Het debat rond concurrentiekracht wordt vaak verengd tot een analyse van de relatieve loonkostenniveaus en -ontwikkeling. Mocht concurrentiekracht echter louter worden bepaald door loonkosten, dan zouden heel wat Westerse economieën internationaal al lang van de kaart zijn geveegd.In deze beleidsnota heeft VKW-Metena een ruimer meetinstrument van concurrentiekracht ontwikkeld, de Metena-economic governance and attitude-index (MEGA-index), of indicator m.b.t. goed economisch bestuur. Deze plaatsen we naast de ontwikkeling van de reële effectieve wisselkoers, die verschillen in (loon)kosten- en wisselkoersontwikkeling t.o.v. de handelspartners synthetiseert. Het is de bedoeling na te gaan of we via andere elementen dan prijzen en kosten onze plaats in de internationale handel kunnen waarmaken. Download de nota [PDF, 32 blz., 725kb]