Kennisbank

Datum: 26 oktober 2006
Professor William J. Baumol is in Vlaamse ondernemingskringen zeker geen BE, een Bekende Econoom. Toch heeft deze Amerikaanse econoom baanbrekend werk geleverd om de rol van de ondernemer en het ondernemerschap stevig in de economische theorie te integreren. Download de nota [PDF, 36 blz., 217kb]
Datum: 23 oktober 2006
Auteur: Geert Janssens
In wielertermen gesproken bedraagt de voorsprong van het westen inzake rijkdom tientallenminuten maar het tempo waarmee China ons inhaalt is al even indrukwekkend. De inhaalrace van de Chinezen is nog een flink stuk spectaculairder dan de - ondanks alles - historische rit van Floyd Landis in de jongste editie van de Ronde van Frankrijk. Ook de parallel met doping is gepast. Met een ondergewaardeerde munt, een schrijnend gebrek aan democratie en een risicovol financieel beheer, worden de prestaties van de Chinese economie kunstmatig opgedreven. Of de straffeloosheid nog van lange duur is valt af te wachten. Vooralsnog vangen antidopingcontroles bot. Zolang de wereldeconomie fors blijft groeien blijven de risico's overigens binnen de perken.
Datum: 10 oktober 2006
Met Edmund Phelps wint een huisvriend van VKW Metena de Nobelprijs economie.
Datum: 20 september 2006
Het Belgische concurrentievermogen: twee vooruit, drie achteruit Met drie stappen voorwaarts gevolgd door twee achterwaarts vordert men in de jaarlijkse processie van Echternach op een erg moeizame wijze. Inzake de beleidsinspanningen om het internationaal concurrentievermogen van de Belgische economie aan te scherpen, roept de vergelijking met die processie van Echternach eigenlijk nog een té flatterend beeld op. Download de nota [PDF, 38blz., 440kb]
Datum: 20 september 2006
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Vlaanderen is niet het zoveelste voorstel over de manier waarop MVO moet ingevuld worden door bedrijven. Het is ook geen theoretisch kader of concept. Deze uitgave geeft wel weer hoe bedrijven in Vlaanderen dagdagelijks maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar hun eigen accenten in leggen. Download de nota [PDF, 38 blz., 440 kB]
Datum: 1 augustus 2006
“Als macro-econoom hield ik me al jaren bezig met de studie van de conjunctuurcyclus en van de determinanten van economische groei op langere termijn. Ik begon me steeds meer te realiseren dat wij als economen misschien toch wel iets meer zouden moeten kunnen zeggen over de redenen waarom economische groei echt belangrijk is. In de armere landen van de wereld ligt één en ander voor de hand. Slechts via economische groei kan een menswaardige materiële welstand opgebouwd worden. Kunnen we voor wat betreft de rijke landen echter zomaar hetzelfde antwoord geven? Of moeten we daar stilaan toch andere accenten beginnen te leggen?” aldus Benjamin Friedman, hoogleraar economie aan de befaamde Harvard University in Boston, in een recent gesprek met VKW Metena.
Datum: 16 mei 2006
Jozef Konings en Hylke Vandenbussche, beide verbonden aan de KU Leuven, tonen aan dat er een negatief verband bestaat tussen de hoogte van de vennootschapsbelasting enerzijds en de economische groei en tewerkstellingscreatie anderzijds. Uit hun empirisch onderzoek blijkt duidelijk dat in combinatie met de hoge loonkosten ons land hierdoor tienduizenden jobs misloopt. Dit rapport bestudeert de relatie tussen de vennootschapbelasting, jobcreatie en economische groei, zowel vanuit een macro- als een micro-economische invalshoek. De motivatie van deze studie is gebaseerd op de toegenomen belastingconcurrentie de jongste jaren tussen vooral de nieuwe EU-lidstaten en het oude Europa (EU-15). We vinden een negatief verband tussen de vennootschapsbelasting enerzijds en de jobcreatie en economische groei anderzijds. Download de nota [PDF, 28 blz., 441kb]
Datum: 7 april 2006
Deze paper is het eerste deel van een tweeluik naar het lentecongres van het VKW toe. Het sociaal overleg in België wordt hier onder de loep genomen. In de volgende nota trachten we via de analyse van enkele buitenlandse voorbeelden tot algemene besluiten en beleidsaanbevelingen te komen.
Datum: 7 april 2006
Deze paper is het tweede deel van een tweeluik naar het lentecongres van het VKW toe. De buitenlandse verkenningen spitsen zich finaal toe op vier landen, nl. Ierland, Duitsland, Zweden en Denemarken.
Datum: 14 februari 2006
Auteur: Filip Abraham
Het thema van de uitbreiding van de EU zorgt regelmatig voor verhitte discussies. Vaak ontbreekt het echter aan ernstige analyse en onderbouwde argumentatie. Met deze beleidsnota vult Filip Abraham deze leemte perfect in. Aangegeven wordt welke integratiemechanismen te verkiezen zijn. Download de nota [PDF, 28blz., 274kb]