Kennisbank

Datum: 6 maart 2009
Auteur: Kris Boschmans
Banken overal ter wereld worden overeind gehouden met overheidssteun. De kampioen wat overheidssteun betreft, is evenwel een verzekeraar. Terwijl Citigroup en Bank of America respectievelijk 50 miljard en 45 miljard dollar ontvingen van de Amerikaanse belastingsbetaler, volstond een kredietlijn van 150 miljard dollar niet voor AIG. Na bekendmaking van een totaal jaarlijks verlies van bijna 100 miljard dollar, besliste de Amerikaanse overheid om nog eens 30 miljard beschikbaar te stellen voor de verzekeraar. Is AIG een alleenstaand geval of wordt de verzekeringssector het nieuwe zorgenkind voor de financiële wereld?
Datum: 5 maart 2009
Auteur: Kris Boschmans
Terwijl beleidsvoerders willen focussen op een economisch herstel, wordt de aandacht telkens opnieuw opgeëist door problemen in de banksector. Ondanks kapitaalinjecties ter waarde van 5.9 procent van het Belgische BBP, lijken Dexia, KBC en Fortis bijvoorbeeld verre van gezond en worden verdere staatsingrepen niet uitgesloten. Het leed van de financiële sector is nog niet geleden, helaas. Overheden hebben nog slechts enkele opties tot hun beschikking om een faillissement van een systeembank te voorkomen.
Datum: 5 maart 2009
Auteur: Jan Henry
Het is crisis, maar dat wist u al. Maar hoe passen uw concurrenten hun loon- en prijsbeleid aan als reactie op de crisis? Snoeien in de kosten blijft de favoriete strategie van de Belgische bedrijven, maar een verlaging van de basislonen is daarbij nog altijd taboe.
Datum: 5 maart 2009
De euro bestaat tien jaar, leve de euro! Alhoewel de voorspelde weldaden die in het zog van de Europese eenheidsmunt over ons zouden nederdalen er hooguit gedeeltelijk kwamen, verdient de euro inderdaad een positieve evaluatie. Helaas volstaat die waardering niet om de toekomst van de eenheidsmunt met ongebreideld vertrouwen te kunnen tegemoet zien. Niet in het minst als gevolg van de financiële crisis en de recessie pakken donkere wolken zich samen. Enkel doordachte politieke actie kan voor opklaring van de eurohemel zorgen. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 270 kB]
Datum: 2 maart 2009
Auteur: Dirk Callens
Ondernemingen gaan maar al te vaak ten onder door wanbetalingen van debiteuren. Op 11 februari 2009 berichtte de Tijd dat één factuur op de twee niet op de vervaldag wordt betaald en dat de Belg bij de slechtste betalers in Europa behoort. Volgens middenstandsorganisaties zouden elk jaar maar liefst 2.000 zelfstandigen en bedrijven failliet gaan omdat hun klanten hun facturen niet (tijdig) betalen. Ook in de Trends Top 30.000 enquête komt dit pijnpunt sterk naar voren. Naarmate deze crisis zich uitdiept, zullen meer en meer ondernemingen hiermee geconfronteerd worden. Wanbetalingen door klanten resulteerden tot voor kort in een gerechtelijke procedure. Vermits de gerechtelijke procedure meestal traag werkt en kostelijk is, blijkt dit zeker geen efficiënte oplossing te zijn. Het op handen zijnde betalingsbevel voor onbetaalde facturen zou hier verandering in moeten brengen.
Datum: 26 februari 2009
Auteur: Geert Janssens
Hoe standvastig is de Belgische vastgoedmarkt? We vroegen het aan Philippe Janssens van vastgoedbureau Stadim. Volgens hem koelt de markt af maar gaat een grote neerwaartse correctie, zoals die in heel wat landen te zien is, aan ons voorbij. De vrees voor zo’n ommekeer in de markt ontstond enkele weken geleden naar aanleiding van een studie van ING 'De vastgoedmarkt in 2009: correctie in zicht'. Die studie voorspelt een prijsdaling van 16% voor de komende jaren. Dit jaar zou reeds 5 tot 8% van die correctie optreden.
Datum: 26 februari 2009
Auteur: Geert Janssens
Steel geld van de armen en geef het aan de rijken. Met dat beeld schetste de Britse politicus John Prescott onlangs zijn ongenoegen over het feit dat de financiële wereld nog steeds naar hartenlust bonussen uitkeert. Zeker nu banken wereldwijd bij de overheid moeten aankloppen voor steun, is dat uit den bozen. Steeds meer banken komen tot inkeer maar is het trage tempo waarmee dat gebeurt niet tekenend voor de kortzichtigheid die deze sector zich heeft eigen gemaakt?
Datum: 26 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Hoewel de financiële crisis is overgewaaid uit de VS, is onze banksector waarschijnlijk zieker dan de Amerikaanse. Meer nog, het Europese banksysteem is virtueel failliet en compleet afhankelijk van de respectieve overheden. De vrees groeit dat sommige van deze overheden, de Belgische niet in het minst, zouden kunnen bezwijken onder het gewicht van de toxische activa.
Datum: 26 februari 2009
Auteur: Geert Janssens

Niet alleen politici vechten een robbertje uit over de zin en onzin van doelgerichte loonlastenverlagingen voor kansengroepen zoals 50-plussers en jongeren. Ook bij economen zijn de meningen verdeeld. "Lastenverlagingen in het kader van een doelgroepenbeleid zijn op zich een goede zaak voor categorieën van werkzoekenden die het moeilijk hebben, maar de zaken liggen ingewikkelder", legt Geert Janssens van denktank VKW Metena uit. "In 60 tot 70 procent van de gevallen gaat het hier om een verdringings- of substitutie-effect van reguliere tewerkstelling. Bedrijven werven mensen uit die doelgroepen aan wegens de lastenverlagingen, maar het risico bestaat dat er een verkeerde matching ontstaat en mensen aan de slag gaan terwijl ze niet over de juiste competenties beschikken. Bepaalde jobs zouden trouwens sowieso gecreëerd zijn, zelfs zonder gerichte lastenverlagingen."

Datum: 26 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans

Het spook van een nationalisering van de banksector waart zowel rond in de VS als in Europa. De markt vraagt zich af welke banken nog levensvatbaar zijn en welke nu nog operationeel maar eigenlijk al insolvabel zijn. Die zombiebanken overleven verdere afschrijvingen op hun rommelkredieten en stijgende verliezen op bedrijfskredieten niet, en draaien daarom nu al de kredietkraan naar de economie dicht. Voor de overheid zit er niets anders op dan deze banken te nationaliseren, en de kredietkraan weer open te draaien. Zonder de kredietstroom kan er immers geen sprake zijn van enig herstel.