Kennisbank

Datum: 8 juni 2020
Auteur: Jo Cobbaut

Medewerkers van Colruyt Group zijn op het werk te allen tijde zichzelf. Dat is niet altijd evident in een vo­latiele wereld, maar het is een belangrijk element in de bedrijfsfilosofie. Ondernemen sprak met Koen De Maesschalck.

Datum: 4 juni 2020
Auteur: Acerta

Een goed afscheid verzacht de pijn. Ook op de werkvloer. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat werknemers het enorm waarderen als er goed afscheid wordt genomen. Meer dan de helft overweegt dan zelfs een terugkeer naar hun vroegere werkgever.

Datum: 3 juni 2020
Auteur: Jo Cobbaut

Het coronavirus deed ons in een totaal andere wereld ontwaken. Serieel ondernemer en bedrijvendokter Kris Vansanten (Quanteus Group) wanhoopt niet. “Het economisch herstel zou wel eens een werk van lange adem kunnen worden, maar er zullen ook heel wat opportuniteiten zijn. Zo verwacht ik dat de digitalisering nog een extra versnelling zal krijgen.”

Datum: 2 juni 2020
Auteur: Geert Janssens

Een tv-serie die op mij diepe indruk heeft gemaakt, is ‘Chernobyl’. Ze brengt het relaas van de kernramp van 1986 en de dramatische nasleep ervan. De gebruikelijke romantisering in zo’n serie belet niet dat er zowel historische als actuele lessen worden gedicteerd.

Datum: 27 mei 2020
Auteur: Jo Cobbaut

De coronacrisis raakt startende bedrijfjes heel erg. Ze hebben vaak niet veel kapitaal en hebben dus weinig buffer om moeilijke maanden door te komen. Ondernemen sprak met Kristof Haerens van start-up Thorbiq, en met Aelbrecht Van Damme en Jurgen Ingels die de wereld van de start-ups zeer goed kennen en pleiten voor gerichte steunmaatregelen.

Datum: 25 mei 2020

Werken we om te leven of leven we om te werken? Voor een toenemend aantal werknemers én werkgevers is werk een dagelijkse bron van zingeving. In deze inspiratienota belicht Jochanan Eynikel wat werk zinvol maakt en waarom een cultuur van psychologische veiligheid daarvoor noodzakelijk is.

Datum: 22 mei 2020
Auteur: Hans Diels

Opiniebijdrage van Hans Diels (Trends.be, 20 mei 2020)
Door informatie over het werkelijke dodental te verbergen en sociale bijeenkomsten te verbieden, kan een autoritaire regering haar burgers een tijdje het zwijgen opleggen. Maar die onderdrukte protesten verhogen enkel de druk op de ketel zonder dat er een uitlaatklep is. En die ketel zal uiteindelijk exploderen.

Datum: 22 mei 2020
Auteur: De Standaard

De coronacrisis beïnvloedt de functie van werk in de samenleving. ‘Zowel de positieve als negatieve aspecten worden uitvergroot’, zegt ETION-businessfilosoof Jochanan Eynikel in De Standaard van 20 mei.

Datum: 20 mei 2020
Auteur: Geert Janssens

Er is veel te doen rond een wet die het federale parlement eerstdaags definitief moet goedkeuren om enkele achterpoortjes in de coronaregeling rond tijdelijke werkloosheid te sluiten. Dit is een ethisch debat dat evenwel veel verder zou moeten gaan. Net zoals in onze buurlanden hebben ook wij nood aan een breed coherent kader voor het toekennen van steunmaatregelen.

Datum: 20 mei 2020
Auteur: Acerta

De versoepeling van de coronamaatregelen is voor veel bedrijven een verademing. Het licht aan het einde van de tunnel is immers in zicht: de relance. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw heropstart van een leien dakje loopt?