Kennisbank

Datum: 9 september 2008
Ogenschijnlijk zit ons land nog in een comfortabele welvaarts- en welzijnsstroom maar schijn kan bedriegen. Een analyse die onder het laagje vernis reikt, stuit op een reeks onderliggende paradoxen die verklaren waarom we onderhevig zijn aan een sluipend proces van relatieve verarming. Aangetoond wordt dat de houdbaarheidsdatum van ons welvaartsmodel ruim is verstreken. Download de korte nota [PDF, 8 blz., 309kb] Download de uitgebreide nota [PDF, 30 blz., 648kb]
Datum: 6 september 2008
Auteur: Geert Janssens

Onze concurrentiepositie is zwakker dan die van de buurlanden. Enkel Frankrijk doet slechter.

Datum: 5 september 2008
Auteur: Geert Janssens
Ons land is niet in staat om haar loonkostenhandicap te compenseren met andere concurrentiekrachtbepalende factoren zoals kwaliteit van bestuur of innovatie. Dat blijkt uit de tweede editie van de MEGA-index (Metena Economic Government and Attitude Index) die VKW Metena samen met prof. dr. Lode Vereeck van het LUC ontwikkelde.
Datum: 28 augustus 2008
Auteur: Jan Henry
Rusland telt weer mee, getuige de interventie in Georgië. Aan de basis van dit herwonnen zelfvertrouwen ligt wellicht ook het nucleaire overwicht op de VS. De koude oorlog lijkt wel terug van weggeweest. De VS willen een deal met Rusland over burgerlijk gebruik van kernenergie opblazen, en de Russen dreigen een punt te zetten achter de samenwerking met de NAVO. Directe aanleiding is de overweldigende militaire interventie van Rusland in Georgië. Maar de relaties zijn ook grondig verziekt door de Russische onvrede over de uitbreidingsplannen van de NAVO naar het oosten, de door het Westen gesteunde onafhankelijkheid van Kosovo, en de Amerikaanse plannen om een raketschild in Polen en Tsjechië te bouwen.
Datum: 7 augustus 2008
KoopkrachtDe wereldeconomie komt stilaan in ademnood. De negatieve invloed van deze crisis op de koopkracht van de modale Belg is bekend, maar wat zijn de gevolgen in een land als Jordanië?Een reis naar het land van Laurence of Arabia confronteerde ons met de feiten.
Datum: 11 juli 2008
Auteur: Geert Janssens
Er is vaak kritiek op grootverdieners. Soms is die kritiek terecht maar we moeten ook beseffen dat ons progressief belastingssysteem een veel genuanceerder beeld oplevert van de bijdrage die deze groep levert tot de welvaart in onze maatschappij. Zo stellen we vast dat het deciel met de 10% rijkste aangevers instaat voor 45% van de opbrengsten van de personenbelasting. Daarbovenop moeten we durven aanvaarden dat de maatschappelijke bijdrage van grootverdieners zich ook manifesteert via meer economische groei dankzij de innovatieve en creatieve capaciteiten van schaars talent. Download het artikel [PDF, 3 blz., 50kb]
Datum: 10 juli 2008
Auteur: Stijn Decock
Het ziet er steeds meer naar uit dat we afstevenen op een nieuwe oliecrisis. Moeten we het ergste vrezen of zijn er mogelijkheden om een debacle af te wenden? Het voornaamste verschil met de jaren '70 is dat deze crisis niet wordt veroorzaakt door Arabieren die de kraan dichtdraaien. Dus, de oplossing moet ook bij ons worden gezocht. Download het artikel [PDF, 3 blz., 56kb]  
Datum: 3 juli 2008
Auteur: Geert Janssens

Volgens de recentste OESO-cijfers zijn in 2007-2008 de Belgische loonkosten per eenheid product 2,7 % sneller gestegen dan in onze drie buurlanden. Op basis van die cijfers berekende denktank VKW Metena dat de loonkostenhandicap voor de Belgische bedrijven met meer dan 3,5 miljard euro toeneemt. Ook in 2005-2006 zijn de Belgische loonkosten meer dan 2 % sneller gestegen dan in Frankrijk, Nederland en Duitsland. "Gemeten sinds 1996, het jaar van de invoering van de wet op de concurrentiekracht, ontspoorden de Belgische loonkosten in vergelijking met de buurlanden al met meer dan 5 %", zegt Geert Janssens van VKW Metena. "Die ontwikkeling kostte de Belgische privésector meer dan 100.000 jobs."

Datum: 5 juni 2008
Auteur: Geert Janssens
Staat arbeidsmigratie een activering van werklozen in de weg? In deze beleidsnota tonen we aan dat het ene het andere niet uitsluit, integendeel. Download de korte nota [PDF, 8 blz., 263kb]