Kennisbank

Datum: 22 mei 2008
Auteur: Jan Henry
Terwijl de ruwe statistieken aantonen dat de wereld nog genoeg oliereserves heeft om de groeiende oliedorst nog enkele decennia te lessen, stijgt de olieprijs naar recordniveaus. De verklaring voor deze prijsexplosie is daarom eerder boven dan onder de grond te zoeken.  Download het artikel [PDF, 3 blz., 81kb]      
Datum: 22 mei 2008
Auteur: Het Nieuwsblad
Onze huidige maatschappij is een smeltkroes geworden van culturen. Dit zorgt ook voor meer diversiteit op de werkvloer, een actueel thema dat een postzegeluitgifte verdient. In de reeks van zelfklevende bloemenzegeltjes zijn er twee nieuwelingen bijgekomen: de Tagetes Portula en de tulp Orange Favourite.
Datum: 16 mei 2008
Auteur: Geert Janssens
Naast BHV en andere hete communautaire hangijzers heeft de regering Leterme ook nog enkele harde begrotingsnoten te kraken. Nu reeds voorziet de Europese Commissie voor dit jaar een begrotingstekort van 0,4%. Mocht de economische groei verder vertragen dan komt het begrote evenwicht serieus in het gedrang.   Download het artikel [PDF, 1 blz., 39kb]
Datum: 8 mei 2008
Auteur: Geert Janssens
Jaarlijks strijken tienduizenden migranten van over de hele wereld neer over onze contreien. Ze zijn op zoek naar een betere toekomst maar zorgen desondanks voor wrevel en onrust. In deze beleidsnota brengen we de migratiestromen objectief in beeld. We bezinnen ons over de maatschappelijke knelpunten en constateren dat in ons land migratie een fenomeen is dat we te veel ondergaan. Download de korte nota [PDF, 8 blz., 316kb]
Datum: 2 mei 2008
Auteur: De Tijd
De lonen van de werknemers zijn voor het eerst in vijf jaar sneller gestegen dan het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Het loonaandeel in het bbp groeide van 49,95 procent in 2006 tot 50,5 procent in 2007. Het aandeel van het bruto-exploitatieoverschot (vooral bedrijfswinsten) en de belastingen op productie en invoer daalde tot 38,1 en 11,4 procent.
Datum: 25 april 2008
Auteur: Het Nieuwsblad
Werkgeversorganisaties richten een platform op voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven werken aan milieu en levenskwaliteit. Kansarmen staan nog minder hoog op de agenda.
Datum: 24 april 2008
Auteur: Belga
De meerderheid van de bedrijven in Vlaams-Brabant heeft de afgelopen twee jaren een of meerdere maatregelen genomen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 9 op 10 wil dat nog meer gaan doen. Dat blijkt uit een internetbevraging door het startcentrum sociale economie Leuven en de werkgeversorganisaties VOKA, VKW en Unizo waaraan 703 ondernemingen hun medewerking verleenden.
Datum: 18 april 2008
Auteur: Geert Janssens
De Belgische handelsbalans dook het laatste kwartaal van 2007 diep in het rood. Over geheel 2007 is er weliswaar nog een overschot van 1,6 miljard euro maar het is duidelijk dat er sinds 2002 een neerwaartse trend werd ingezet (zie figuur). In vergelijking met overschotten in de ordegrootte van 10 miljard in 2002 en 2003 valt het surplus van 2007 inderdaad klein uit. Ook in januari 2008 raakte de handelsbalans niet uit het rood. Download het artikel [PDF, 2 blz., 77kb]    
Datum: 19 maart 2008
Winstgevende bedrijven creëren economische groei en werkgelegenheid. Ondanks al de retoriek, blijken de bedrijfswinsten de jongste jaren helemaal niet overdreven hoog te zijn. Bovendien komen de winsten een grote groep van de bevolking ten goede, onder meer via het positieve effect op de werkgelegenheid, maar ook door herverdelingsmechanismen én de democratisering van het aandeelhouderschap. Kort samengevat komt het er op neer:
  1. Winsten zijn niet historisch hoog
  2. Winsten dienen het algemeen belang
  3. Winsten worden rechtvaardig verdeeld
Download de uitgebreide nota [PDF, 92 blz., 1,71MB]    
Datum: 7 maart 2008
Auteur: De Morgen
Dat bedrijven de afgelopen jaren superwinsten zouden hebben gehaald, is optisch bedrog. Dat schrijft De Tijd op zijn website. Een en ander blijkt uit een onderzoek van VKW Metena, de denktank van de werkgeversorganisatie VKW. Daarmee wil VKW weerwerk bieden aan vakbondsaanvallen op die 'superwinsten'