Verantwoordelijk omgaan met digitalisering

Auteur: 
Serge Huyghe

Decennialang was artificiële intelligentie (AI) veeleer een academisch onderzoeksthema, maar vandaag breekt AI door in tal van sectoren. Dat dit nu gebeurt, is het gevolg van de fenomenale toename van de rekencapaciteit van computers: zelflerende algoritmes zijn in staat om massale hoeveelheden data, in uiteenlopende verschijningsvormen en afkomstig van diverse bronnen, te verzamelen en te verwerken. Een aanzienlijk deel van deze data zijn persoonsgegevens die de gebruikers van diverse toepassingen op het internet al dan niet bewust hebben vrijgegeven.

Het nieuwste Standpunt van de Koninklijke Vlaamse Academiën van België voor Wetenschappen en Kunsten brengt een synthese van de recente literatuur die gepubliceerd is over verantwoord en verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens. Daarnaast toetst ze die met de praktijkervaring en inzichten van experts uit het onderzoeksveld en ervaringsdeskundigen uit de bedrijfswereld. Tenslotte doen de auteurs een reeks aanbevelingen om de digitale evolutie ten dienste te stellen van mens en maatschappij.


ETION businessfilosoof Jochanan Eynikel werkte vanuit de werkgroep verantwoorde digitalisering mee aan de publicatie van dit Standpunt. Je kan het hier downloaden.