Spiritualiteit, Bedrijfsethiek en Ondernemerschap

Auteur: 
Luk Bouckaert

‘We hebben nood aan bezielde ondernemers’, zo stelt Luk Bouckaert in deze monografie. Bouckaert overloopt de gevaren die opduiken wanneer be­drijfsethiek herleid wordt tot het invoeren van een aan­tal opportunistische managementtechnieken. Hij illustreert het geheel met enkele treffende voorbeelden.

Download de nota [PDF, 58 blz., 337kb]