Leidt de EU-uitbreiding tot sociale afbouw?

Auteur: 
Filip Abraham

Het thema van de uitbreiding van de EU zorgt regelmatig voor verhitte discussies. Vaak ontbreekt het echter aan ernstige analyse en onderbouwde argumentatie. Met deze beleidsnota vult Filip Abraham deze leemte perfect in. Aangegeven wordt welke integratiemechanismen te verkiezen zijn.


Download de nota [PDF, 28blz., 274kb]