Industrie 4.0: Naar meer betrokkenheid van productiemedewerkers

Auteur: 
Jo Cobbaut

De betrokkenheid van alle medewerkers is de hefboom voor welzijn, groei en de competitiviteit van uw onderneming. Het middel bij uitstek om dat te realiseren, is een duidelijke en volledige interne communicatie, weet Bob Van Cauwenberghe.

Vooral in productieondernemingen met veel mensen op de werkvloer of op de werf blijft een goede interne communicatie een grote uitdaging. Daarom sloegen Bob Van Cauwenberghe, medeoprichter van Alundi, en Els Ooms van R-connect de handen in elkaar.

Gedreven door de kosten van arbeid en de digitale revolutie lag ook in ons land de nadruk in de industrie de voorbije decennia op het automatiseren van manuele processen. Intussen is het inzicht gegroeid dat kosten verlagen door de vervanging van de mens door technologie, ontoereikend is om competitief te blijven. Daarom zullen bedrijfsleiders meer moeten inzetten op de betrokkenheid van al hun medewerkers en zullen ze de huidige hiërarchische structuren en het bijbehorend silo-denken moeten doorbreken.

“Mensen krijgen alleen vertrouwen als wat gezegd wordt, ook effectief gedaan wordt.”

Betrokkenheid

Het gebrek aan betrokkenheid wordt weerspiegeld onder de vorm van een hoger ziekteverzuim, meer bedrijfsongevallen, lagere retentie, minder kwaliteit en een lagere productiviteit. Medewerkers meer betrokken maken, start bij een verandering in de hoofden van zij die de onderneming leiden, meent Els Ooms: “Vertrouwen doorheen alle geledingen van de onderneming is het hoogste goed. Mensen krijgen alleen vertrouwen als wat gezegd wordt, ook effectief gedaan wordt. Een heldere, éénduidige interne communicatie die transparantie vooropstelt, is daarbij onontbeerlijk.”

Al te vaak is interne communicatie te eng en gericht op functionele taakinformatie. De beleidsinformatie die visie, missie en waarden concreet tastbaar maakt voor de mensen op de vloer, ontbreekt meestal volledig. Elke vorm van feedback, erkenning of waardering is vaak onbestaand. Aan communicatie die doelgericht de sociale cohesie versterkt, wordt weinig aandacht besteed. Komt daarbij dat medewerkers op de werkvloer steeds meer een multiculturele of internationale achtergrond hebben en vaak weinig of geen Nederlands verstaan.

Transparantie

Toch zijn medewerkers in hun vrije tijd vertrouwd geworden met de transparantie, de snelheid en de feedbackmogelijkheden van moderne sociale media. Maar ze worden tegelijkertijd op hun werk nog te vaak geïnformeerd via klassieke kanalen als face to face meetings en papieren nota’s op prikborden. Het feit dat in heel wat ondernemingen — op initiatief van de werknemers — WhatsApp- en Facebookgroepjes ontstaan, illustreert overduidelijk de nood aan nieuwe vormen van communicatie op de werkvloer.

“Een van de meest gehoorde klachten in productieondernemingen is het gebrek aan interne communicatie.”

“Het is dit paradoxaal inzicht dat nog te vaak ontbreekt bij onze ondernemers en HR-managers”, benadrukt Bob Van Cauwenberghe. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat een van de meest gehoorde klachten in productieondernemingen het gebrek aan interne communicatie is. Zonder dat men evenwel kan aanduiden waar precies het probleem ligt”.